Hyppää pääsisältöön
Kuva
Istutuksia ja penkki pihakadulta. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Pääsisältö

Kun suunnittelet kahvila- tai anniskeluterassin sijoittamista katualueelle, aloita hanke lupa-asioiden hoitamisesta. Tarvitset luvan, jos et ole lupaa aikaisemmin hakenut tai haluaisit laajentaa terassiasi. 

Tarvitset maanomistajan luvan, jonka saatuasi voit hakea terassille toimenpidelupaa. Molemmat luvat myöntää Jyväskylän kaupunki (maanomistajan luvan liikenne- ja viheralueet ja toimenpideluvan rakennusvalvonta). Alkoholin tarjoiluun terassilla tarvitaan lisäksi aluehallintoviraston lupa anniskelun laajentamisesta ulkotiloihin.

Kalusto- ja muita hankintoja ei kannata tehdä ennen toimenpideluvan varmistumista. Siten vältyt turhilta investoinneilta, sillä ohjeistus terassin ulkoasusta ja kalustuksesta sisältyy lupapäätökseen.

Anniskeluterassin sijoittamisen hinnoittelu

Kaupunki ei peri vuokraa kahvilaterassin sijoittamisesta. Anniskeluterassin sijoittamisesta kausittain perittävä vuokra on 

81,40 euroa/ m2(alv 0 %) ydinkeskustan kävelykaduilla

60,50 euroa/ m2(alv 0 %) muu ydinkeskustan ruutukaava-alue

30,80 euroa/ m2(alv 0 %) muut alueet

Talviterassin hinta on -25 % anniskeluterassin kauden hinnasta. Kahvilaterasseilta ei peritä vuokraa. Terassivuokrat laskutetaan elokuun loppuun mennessä. Talviterassien osalta
laskutus suoritetaan vuoden loppuun mennessä.

1. Maanomistajan luvan hakeminen

Kaupunki ei peri erillistä maksua luvan hakemisesta. Hae lupaa vapaamuotoisella hakemuksella, josta käy ilmi

 • lupaa hakevan yrityksen nimi ja osoite
 • liikkeenharjoittajan yhteys- ja laskutustiedot

Liitä hakemukseen asemapiirustus, josta ilmenee terassin sijoittuminen katualueelle. Asemapiirustuksen laadintaan saat tarvittaessa apua Kaupunkirakenteen neuvonnasta.

Voit hakemuksessasi esittää toiveesi terassisi koosta. Terassin koko riippuu terassin sijoituspaikasta, jolloin terassin lopullinen koko määritellään kaupungin toimesta hakemusten läpikäyntivaiheessa. Terassin kokoon vaikuttavat muun muassa liikennejärjestelyt, pelastustiet sekä kävelykadun käyttösuunnitelma ja Kauppakadun yläpään pihakatusuunnitelma.

Toimita maanomistajan lupaa koskeva hakemus sähköpostitse osoitteeseen tuula.smolander[at]jyvaskyla.fi. Lisätietoja maanomistajan luvasta antaa katupäällikkö Tuula Smolander, P. 050 590 1032, tuula.smolander[at]jyvaskyla.fi

2. Toimenpideluvan hakeminen

Kun olet saanut maanomistajanluvan, voit hakea terassillesi rakennusvalvonnan toimenpidelupaa. Toimenpideluvasta peritään rakennusvalvonnan taksan mukainen maksu, joka voi vaihdella haettavan toimenpiteen mukaan. Halutessasi voit esitellä terassisuunnitelmat etukäteen rakennusvalvontaan Vesa kantokoskelle (vesa.kantokoski[at]jyvaskyla.fi, p. 050 300 6556). Samalla saat neuvoja toimenpideluvan hakemiseen liittyen.

Toimenpideluvan hakeminen onnistuu

 • Täyttämällä hakemuslomake rakennusvalvonnan sähköisessä lupapalvelussa https://s-asiointi.jkl.fi/ePermit (Valitse rakennusluvat ja hakemukset. Palvelu vaatii kirjautumisen pankkitunnuksilla)

Hakemuksen liitteet määräytyvät luvanhakijan mukaan:

 1. Terassia suunnitteleva ravitsemusliike toimenpideluvan hakijana, liitteet:
 • pääpiirustukset eli asemapiirros, pohjapiirros, ulkotarjoilualueen kalusteiden ja varusteiden suunnitelmat
 • naapurin kuuleminen (yleensä kiinteistö itse, siihen rajoittuvat ja vastapäiset kiinteistöt)
 • hakijayhtiön kaupparekisteriote.
 1. Taloyhtiö/kiinteistö toimenpideluvan hakijana, liitteet:
 • pääpiirustukset
 • naapurin kuuleminen
 • hakijayhtiön kaupparekisteriote
 • hakijan kaupparekisteriote (nimenkirjoitusoikeuden selvitys)
 • taloyhtiössä kopio taloyhtiön hallituksen päätöksestä, jolla lupaa on päätetty hakea

Hakemuksen allekirjoittaa aina hakija, ellei allekirjoittamista ole valtakirjalla siirretty toiselle henkilölle. 

Hakemuksessa saatetaan edellyttää muitakin selvityksiä, hakemuksen sisällöstä riippuen.

Lisätietoja toimenpideluvasta antaa Vesa Kantokoski, P. 050 300 6556 vesa.kantokoski[at]jyvaskyla.fi.

Alkoholin anniskelu terassilla

Onko terassilla tarkoitus anniskella alkoholijuomia? Kun olet saanut kaupungilta sekä maanomistajan luvan että toimenpideluvan, tulee sinun hakea lupaa anniskelualueen laajentamisesta ulkotiloihin aluehallintovirastosta (www.avi.fi.) Ennen sitä terassille pitää saada kaupungilta maanomistajan lupa sekä toimenpidelupa. Voit laittaa anniskelua koskevan lupahakemuksen vireille ennen lainvoimaisten lupien saamista kaupungilta. Anniskelulupapäätös tehdään kuitenkin vasta, kun toimenpidelupa on vahvistunut.

Lisätiedot

Katupäällikkö Tuula Smolander, P. 050 590 1032, tuula.smolander[at]jyvaskyla.fi (Maanomistajanlupa)

Kaupunkikuva-arkkitehti Vesa Kantokoski, P. 050 300 6556 vesa.kantokoski[at]jyvaskyla.fi (Toimenpidelupa)