Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys esitti maakunnan erääksi keskeiseksi jatkotehtäväksi kuntoutuksen kokonaisuuden kehittämistä. Hankkeen loppuraportissa todetaan: ”Kuntoutuksen merkitys on kasvamistaan kasvanut palvelurakennemuutoksen edetessä. Luovuttaessa pitkäaikaishoidosta, on kuntoutuksen tarve luonnollisesti kasvanut. Terveyskeskussairaaloista on ryhdytty rakentamaan kuntoutusyksiköitä tai kuntoutuksen osaamiskeskuksia. Tähän suuntaan tulisi myös Keski-Suomessa yhä voimakkaammin edetä.” Työtä on Keski-Suomessa jatkettu erityisesti Uusi sairaala -hankkeessa, jossa on luotu kuntoutuksen prosessi erikoissairaanhoidon näkökulmasta.

Omaa konseptia on kehittänyt myös perusturvaliikelaitos Saarikka, joka on perustanut kuntoutuksen osaamiskeskuksen pohjoiseen Keski-Suomeen Karstulaan.

Kuntoutuksen prosessissa Keski-Suomessa on vielä runsaasti kehitettävää, jotta se saadaan toimimaan asiakaslähtöisesti koko maakunnan alueella. Saarikassa, sairaanhoitopiirissä ja muissa maakunnan kunnissa tehty työ otetaan lähtökohdaksi kuntoutusprosessin muotoilussa. Keskeisenä kehittämiskohteena on perus- ja lähipalveluiden toimimisen varmistaminen uuden sairaalan valmistuessa.

Ikääntyneiden kuntalaisten kuntoutuspalvelut - lähikuntoutuksesta kotikuntoutukseen seminaari Saarijärvellä 19.4.2016

Saarijärvellä järjestettiin yhteistyössä Perusturvaliikelaitos Saarikan kanssa Ikääntyneiden kuntalaisten kuntoutuspalvelut - lähikuntoutuksesta kotikuntoutukseen seminaari kaupungitalolla ja paikalla oli runsaasti asiasta kiinnostuneita. Seminaariohjelma.

Ohjelma

Raportti monialaisen kuntoutuksen uudistamistarpeista Keski-Suomessa

Keski-Suomen vammaispalvelutyöryhmä

Työryhmän tavoitteena on mallintaa Keski-Suomen vammaispalveluiden palvelurakenteen kokonaisuus, joka sisältää lähipalvelut, seudulliset palvelut ja erityispalvelut integraation tuomat muutokset huomioiden. Työryhmä jatkaa vuonna 2015 luonnostelemansa esityksen Keski-Suomen vammaisstrategiaksi työstämistä. Puheenjohtajana toimii palveluvastaava Mirva Vesimäki Äänekoskelta ja varapuheenjohtajana kehitysvammaishuollon johtaja Päivi Paananen Uuraisilta.

Vammaistyöryhmän kokoukset

Työryhmän kokous 19.9.2016
 • Esitys Keski-Suomen vammaisstrategiaksi luonnos, "Keski-Suomi:Yhdessä kohti uutta", versio 3.4 (pdf)
Työryhmän kokous 11.4.2016
 • Muistio (pdf)
 • Esitys Keski-Suomen vammaisstrategiaksi, luonnos 3.3 (pdf)
Työryhmän kokous 15.2.2016
 • Muistio (pdf)
 • Petri Oinonen: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut uudessa kokonaisuudessa (pdf)

Vammaisneuvostojen kommentit strategiaesitykseen v.3.2

Työryhmän kokous 9.11.2015
 • Muistio (pdf)
 • Keski-Suomen vammaisstrategia, luonnos 3.1 (pdf)
Työryhmän kokous 5.10.2015
 • Muistio (pdf)
 • Keski-Suomen vammaisstrategia, luonnos 3.0 (pdf)
Työryhmän kokous 7.9.2015
 • Muistio (pdf)
 • Keski-Suomen vammaisstrategia esitys alatyöryhmä 1:lle (pdf)
 • Vammaispalvelustrategia, alatyöryhmä 2:lle (pdf)
Työryhmän kokous 11.5.2015
 • Muistio (pdf)
 • Leena Yksjärvi: Vaikeavammaisten uusien asumispalvelujen tuottaminen palveluntuottajan näkökulmasta (pdf)
 • Anu Pihl: Palveluohjaus (pdf)
Työryhmän kokous 26.3.2015
 • Muistio (pdf)
 • Emmi Hanhikoski: Hyvät käytänteet (pdf)
Työryhmän kokous 16.2.2015
 • Muistio (pdf)
 • Marja Heikkilä: Hankkeen keskeisten prosessien tilannekatsaus ja alustavat linjaukset (pdf)

Keski-Suomen mielenterveys- ja päihdepalveluiden työryhmä

Työryhmän kokous 6.10.2016

 • Muistio (pdf)
 • Marja Heikkilä: Mielenterveys-, päihde- ja aikuissosiaalityön uudistaminen Keski-Suomessa (pdf)
 • Tarja Lappi: Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski-Suomessa (pdf)
Työryhmän kokous 17.8.2016
 • Muistio (pdf)
 • Asialista (pdf)
 • Maakunnallisen päihde- ja mielenterveyspalveluiden ohjausryhmän Ryhmä 1:n tuotos (pdf)
 • Työryhmä 2:n tuotos (pdf)
 • Työryhmä 3:n tuotos (pdf)
 • Työryhmä 4:n tuotos, palvelumalli (pdf)
 • Tilastotietoa aikuissosiaalityön sekä mielenterveys- ja päihdepalveluista Keski-Suomessa vuonna 2014 (pdf)
 • Timo Salmisaari: Muutoksen mahdollisuuksista, Matalasta Kynnyksestä ja Johtamisesta (pdf)
 • Jorma Niemelä: Asiakaslähtöisen ja kiinnipitävän järjestelmän luominen maakunnan mielenterveys-, päihde- ja aikuissosiaalityöhön (pdf)
 • Päivi Koikkalainen: Palvelutarpeet, asiakasryhmittely ja palveluprosessien kriittiset pisteet (pdf)
Työryhmä kokous 13.5.2016
 • Muistio (pdf)
 • Mielenterveys-, päihde- ja aikuissosiaalityön taustaa (pdf)
 • Keski-Suomen SOTE 2020 ehdotuksia (pdf)
 • Tiedote Jyväskylän Sovatek-säätiön Jyväskylän Päihdepalvelukeskuksen muutoksesta (pdf)
Työryhmän kokous 4.2.2016
 • Muistio (pdf)
 • Timo Salmisaari: Keski-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kokousmateriaali (pdf)
Työryhmän kokous 7.9.2015
 • Aila Pikkarainen: Mielenterveys- ja päihdetyö - kuntoutuksen näkökulma (pdf)
 • Riitta Pylvänen: Keski-Suomen Sote-palvelumallin määrittelyä (pdf)
 • Äänekoski ESH: Psykiatria, (pdf)
Työryhmän kokous 17.4.2015
 • Muistio (pdf)
 • Mielenterveys- ja päihdeohjelma vuosille 2014-2017, Äänekoski (pdf)
 • Mielenterveystalo.fi nettipalvelu (pdf)
Työryhmän kokous 6.3.2015
 • Muistio (pdf)
 • Marja Heikkilä: Mielenterveys- ja päihdetyöryhmä -tilannekatsaus (pdf)
 • Marja Heikkilä & Päivi Koikkalainen: Päihde- ja mielenterveyspalvelut, esittely (pdf)

Aiheeseen liittyviä julkaisuja

 

Asiasanat:  
sote2020