Kaupunkikuvatoimikunta

Kaupunkikuvatoimikunta antaa lausunnon suuremmista ja näkyvämmistä rakennushankkeista sekä kaupunkikuvallisesti tai rakennussuojelullisesti merkittävistä hankkeista. Lausunto annetaan rakennusvalvonnan rakennuslupa-asioista tai tilauksesta ennakkolausuntona tulevasta rakennushankkeesta tai rakennettua ympäristöä muokkaavasta toimenpiteestä.

Ennakkolausunto on maksullinen ja se tilataan lomakkeella. Rakennusvalvonnan kaupunkikuva-arkkitehti koostaa esityslistan ja materiaalin toimielimen kuukausittaiseen kokoukseen.

 

Kaupunkikuva-arkkitehdille toimitettava lausuntoaineisto on:

Tilauslomake

Asemapiirustus
Värilliset julkisivupiirustukset

Ulkovärityssuunnitelmalomake

3D-kuvamateriaali tai valokuvasovite
Muut mahdolliset asian selvittämiseksi tarvittavat kuva-aineistot tai selvitykset
Tarvittaessa muut kaupunkikuva-arkkitehdin edellyttävät materiaalit ja selvitykset

Piirustukset toimitetaan yhtenä värillisenä kopiosarjana, lisäksi tulee toimittaa myös sähköisesti pdf-muodossa (valokuvissa käy myös jpeg-formaatti).

 

Aineisto on toimitettava rakennusvalvontaan viimeistään kokousta edeltävän viikon tiistaina

 

Vähäisempiä kaupunkikuvallisia asioita (esim. puhelinmastot, julkisivutoimenpiteet/mainostornit, kaupunkikuvatoimikunnan delegoimat tarkistus- ja ohjaustehtävät) varten on tarpeen mukaan kokoontuva kaupunkikuvatyöryhmä (KAKKU).

Kaupunkikuva-arkkitehti arvioi ja koostaa asiat ja kutsuu työryhmän koolle lausuntoa varten.

Yhteystiedot:

Kaupunkikuva-arkkitehti Vesa Kantokoski

p. 0142665194

etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi

 

Kaupunkikuvatoimikunta on rakennus- ja ympäristölautakunnan rakennushankkeiden kaupunkikuvallisen laadun arvioimiseksi asettama asiantuntijatoimielin.

Kaupunkikuvatoimikunta kokoontuu pääsääntöisesti kunkin kuukauden ensimmäisenä perjantaina klo 9.00.

Vuoden 2019 kokousajankohdat ovat: 11.1., 8.2., 8.3., 5.4., 10.5., 7.6., 28.6., 2.8., 6.9., 4.10., 1.11. ja 13.12. Kokoukseen jätettävän aineiston tulee olla kokousta edeltävän viikon tiistaina klo 16.00 mennessä rakennusvalvonnassa.

Kaupunkikuva-arkkitehdille toimitettava lausuntoaineisto on:

Tilauslomake

Asemapiirustus
Värilliset julkisivupiirustukset

Ulkovärityssuunnitelmalomake

3D-kuvamateriaali tai valokuvasovite
Muut mahdolliset asian selvittämiseksi tarvittavat kuva-aineistot tai selvitykset
Tarvittaessa muut kaupunkikuva-arkkitehdin edellyttävät materiaalit ja selvitykset

Piirustukset toimitetaan yhtenä värillisenä kopiosarjana, lisäksi tulee toimittaa myös sähköisesti pdf-muodossa (valokuvissa käy myös jpeg-formaatti).

 

Aineisto on toimitettava rakennusvalvontaan viimeistään kokousta edeltävän viikon tiistaina

 

Vähäisempiä kaupunkikuvallisia asioita (esim. puhelinmastot, julkisivutoimenpiteet/mainostornit, kaupunkikuvatoimikunnan delegoimat tarkistus- ja ohjaustehtävät) varten on tarpeen mukaan kokoontuva kaupunkikuvatyöryhmä (KAKKU).

Kaupunkikuva-arkkitehti arvioi ja koostaa asiat ja kutsuu työryhmän koolle lausuntoa varten.

Yhteystiedot:

Kaupunkikuva-arkkitehti Vesa Kantokoski

p. 0142665194

etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi