Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kerrostaloja Lutakosta. Kuva Marja Fagerlund
Pääsisältö

Kaupunkikuvatoimikunta on rakennus- ja ympäristölautakunnan rakennushankkeiden kaupunkikuvallisen laadun arvioimiseksi asettama asiantuntijatoimielin. Se antaa lausunnon suurista ja näkyvistä rakennushankkeista sekä kaupunkikuvallisesti että rakennussuojelullisesti merkittävistä hankkeista.

Lausunto annetaan ennakkolausuntona tulevasta rakennushankkeesta tai rakennettua ympäristöä muokkaavasta toimenpiteestä tai rakennusvalvonnalle rakennuslupa-asiasta. Ennakkolausunto on maksullinen ja se tilataan sähköisen järjestelmän kautta. 

Hakemus lausuntoa varten tulee olla jätettynä kokousta edeltävän viikon tiistaina klo 16 mennessä. Rakennusvalvontaan tulee lisäksi toimittaa kokouksessa esiteltävät piirustukset yhtenä värillisenä kopiosarjana kokousta edeltävän viikon tiistaina klo 16 mennessä.

Hakemuksen liitteeksi tulee liittää seuraavat pdf-tiedostot:

  • asemapiirustus
  • värilliset julkisivupiirustukset
  • ulkovärityssuunnitelmalomake
  • 3D-kuvamateriaali tai valokuvasovite

Lisäksi:

  • muut mahdolliset asian selvittämiseksi tarvittavat kuva-aineistot tai selvitykset (esim. videoajo)
  • tarvittaessa muut kaupunkikuva-arkkitehdin pyytämät materiaalit ja selvitykset

HUOM: Liitteet eivät saa olla koosteina/vihkoina tai pakattuina tiedostoina. Materiaaliin liitetään pohjapiirustukset ja leikkaukset vain erikseen pyydettäessä. Valokuvat voivat olla jpg-formaatissa.

Hae ennakkolausuntoa Jyväskylän asiointipalvelusta verkossa.

Tämän lisäksi toimitetaan yllä lueteltu materiaali kaupunkikuva-arkkitehdille.

Vähäisempiä kaupunkikuvallisia hankkeita varten kokoontuu tarpeen mukaan Kaupunkikuvatyöryhmä (KAKKU), jonka kutsuu koolle kaupunkikuva-arkkitehti. Vähäisempiä asioita ovat esimerkiksi puhelinmastot, julkisivutoimenpiteet, mainostornit sekä kaupunkikuvatoimikunnan delegoimat tarkistus- ja ohjaustehtävät. Kaupunkikuvatyöryhmän lausuntoa EI haeta sähköisen asiointipalvelun kautta, vaan materiaali ja lausuntopyyntö lähetetään suoraan kaupunkikuva-arkkitehdille sähköpostilla. 

Lisätietoa asiasta antaa kaupunkikuva-arkkitehti, joka koostaa esityslistan ja materiaalin toimielimen kuukausittaiseen kokoukseen. Toimikunnan esityslistat ja pöytäkirjat.

Kaupunkikuvatoimikunnan kokoukset

Pääsääntöisesti kunkin kuukauden ensimmäisenä perjantaina.

Vuoden 2024 kokoukset: 12.1., 2.2., 15.3., 5.4., 3.5., 7.6., 2.8., 6.9., 4.10., 1.11. ja 13.12. alkaen klo 9.00.

Yhteystiedot:

Kaupunkikuva-arkkitehti Vesa Kantokoski
p. 050 300 6556 (ma ja to klo 9-11)
vesa.kantokoski(at)jyvaskyla.fi

Asiasanat:  
kaupunkikuvatoimikunta
rakentaminen