Hyppää pääsisältöön

Etsi päätöksiä Viranhaltijapäätöksiä-sivulta.

HUOM! Jos et saa tuota ylläolevaa palvelua auki, voi kyseessä olla koneesi tai verkkosi palomuuriasetuksissa oleva asetusvirhe. Koita toista konetta ja/tai verkkoa varmistuaksesi asiasta.

Viranhaltijapäätökset 1.1.2016 alkaen (lukuun ottamatta salassa pidettäviä päätöksiä) pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti. Ennen vuotta 2016 tehtyjä päätöksiä voi selailla tähän tarkoitukseen varatulla yleisöpäätteellä kaupungintalon aulassa. Näiden (ennen vuotta 2016 tehtyjen) päätösten osalta pyydetään tarvittaessa ottamaan yhteyttä kaupungin kirjaamoon, kirjaamo@jyvaskyla.fi tai puh. 014 266 0888.

Vuosien 2016 ja 2017  viranhaltijapäätökset ovat jatkossa luettavissa yleisessä tietoverkossa siten, että niistä on poistettu EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittamat henkilötiedot ja myös henkilötietoja sisältävät liitteet (kaupunginhallitus 11.12.2017/348). Henkilötietojen seulontatyö on kesken.

Vuoden 2018 alusta lukien henkilötietoja sisältävät päätökset poistetaan kokonaan yleisestä tietoverkosta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön nojalla päätöksen muutoksenhakuajan päätyttyä tai kun päätös on lainvoimainen (kaupunginhallitus 11.12.2017/348).

Etsi päätöksiä Viranhaltijapäätöksiä-sivulta. Tilapäiset maanvuokraukset ja katu- ja sijoituspaikkaluvat löytyvät Kuulutukset-kanavalta.

 

Asiasanat: