Hyppää pääsisältöön

Tällä sivulla esitetään kuntalain 84 §:n edellyttämien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset.

Tietoa sidonnaisuusilmoituksista

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan ilmoitusvelvollisia ovat:

 • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
 • kaupunginhallituksen ja sen jaostojen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
 • keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
 • kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 • sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä
 • sivistyslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä
 • kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä
 • tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä
 • kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
 • rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
 • seudullisen ympäristöterveyslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä
 • seudullisen joukkoliikennelautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä
 • Jyväskylän seudun jätelautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä 

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös varaesittelijöitä. Jaostoihin sovelletaan mitä ylemmästä  toimielimestä säädetään ilmoitusvelvollisuuden osalta.  

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset vuosittain valtuuston tiedoksi.

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti.

Lisätietoja:
kaupunginreviisori, puh. 050 5923 701

Lakisääteiset sidonnaisuusilmoitukset

Sähköinen sidonnaisuusilmoituslomake

Lomakkeen voi palauttaa myös allekirjoitettuna osoitteeseen:
Jyväskylän kaupunki
Kaupunginkanslia
PL 193, 40101 Jyväskylä
(käyntiosoite Vapaudenkatu 32)
kaupunginkanslia[at]jyvaskyla.fi

Sidonnaisuusrekisterin tietosuojaseloste

Kuntaliiton sidonnaisuusohje 

Asiasanat: