Kaupunkirakennepalvelut

Kaupunkirakenteen organisaatiorakenne

Kaupunkirakenteen organisaatio (pdf)

Tehtävät

Kaupunkirakenteen toimiala vastaa

 • yleis- ja asemakaavoituksen sisältävästä alueiden käytön ja kaupunkikuvan suunnittelusta
 • kaupungin maa-, metsä- ja vesialueiden, katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hallinnasta, suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta, jätehuollosta sekä vesihuoltolaissa kunnalle määrätyistä tehtävistä
 • asuin- ja yritystonttien tuotannosta, myynnistä ja vuokrauksesta
 • joukkoliikenteen yhteistoiminta-alueella joukkoliikennelaissa viranomaistoiminnalle määrätyistä tehtävistä
 • kunnalle lainsäädännössä osoitetuista kiinteistöinsinöörin, asuntotoimen, rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävistä
 • ympäristönsuojelun edistämisestä kunnassa
 • eläinlääkintähuollon järjestämisestä

Palvelualueet

Kaupunkirakenteen toimiala koostuu seuraavista palvelualueista:

 • liikenne- ja viheralueet
 • kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö
 • rakentaminen ja ympäristö sekä
 • asiakaspalvelu ja johdon tuki.

Henkilöstö ja talous

Toimialan henkilöstömäärä on noin 220 henkilötyövuotta. Toimialan vuosittaiset toimintamenot ovat noin 50 miljoonaa euroa. Menot on viime vuosina katettu toimintatuloilla. Vuonna 2017 toimiala tuotti jopa nettotuottoa runsaat kaksi miljoonaa euroa.

Päätöksentekoelimet

Johto

Toimialajohtaja Erja Saarivaara, p. 014 266 5071, etunimi.sukunimi[at]jyvaskyla.fi

Johtoryhmä

 • puheenjohtaja: Erja Saarivaara, toimialajohtaja
 • sihteeri: Marja Lotvonen, talouspalvelupäällikkö
 • henkilöstön edustaja: Pekka Kupari, ympäristötarkastaja
 • Veli-Jussi Koskinen, kaupungininsinööri
 • Päivi Pietarinen, ympäristöjohtaja
 • Mari Pitkänen, talous- ja hallintopäällikkö
 • Leena Rossi, kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöjohtaja
 • Sohvi Hälikkä, lakimies
 • Jari Salomaa, viestintäpäällikkö