Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö
Kuva
Kaupunkirakennepalveluiden organisaatiokaavio. Kuva Jyväskylän kaupunki

 

Tehtävät

Kaupunkirakenteen toimiala vastaa

 • yleis- ja asemakaavoituksen sisältävästä alueiden käytön ja kaupunkikuvan suunnittelusta
 • kaupungin maa-, metsä- ja vesialueiden, katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hallinnasta, suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta sekä vesihuoltolaissa kunnalle määrätyistä tehtävistä
 • asuin- ja yritystonttien tuotannosta, myynnistä ja vuokrauksesta
 • joukkoliikenteen yhteistoiminta-alueella joukkoliikennelaissa viranomaistoiminnalle määrätyistä tehtävistä
 • kunnalle lainsäädännössä osoitetuista kiinteistöinsinöörin, asuntotoimen, rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja jätehuollon viranomaistehtävistä
 • ympäristönsuojelun edistämisestä kunnassa
 • eläinlääkintähuollon järjestämisestä
 • kaupungin resurssiviisaustyön koordinoinnista

Palvelualueet

Kaupunkirakenteen toimiala koostuu seuraavista palvelualueista:

 • kadut ja puistot
 • kaupunkisuunnittelu
 • rakentaminen ja ympäristö sekä
 • asiakas- ja tukipalvelut.

Henkilöstö ja talous

Toimialan vakituisen henkilöstön määrä on noin 280 henkilötyövuotta. Toimialan vuosittaiset toimintamenot ovat noin 60 miljoonaa euroa ja tulot noin 50 miljoonaa euroa. 

Päätöksentekoelimet

Johto

Toimialajohtaja Hannu Kantonen, p. 050 304 5951, hannu.kantonen[at]jyvaskyla.fi

Johtoryhmä

Sähköpostit muotoa [email protected]

 • puheenjohtaja: Hannu Kantonen, toimialajohtaja
 • sihteeri: Marja Lotvonen, talouspalvelupäällikkö
 • henkilöstön edustaja: Timo Mattila
 • Veli-Jussi Koskinen, kaupungininsinööri
 • Päivi Pietarinen, ympäristöjohtaja
 • Mari Pitkänen, talous- ja hallintopäällikkö
 • Leena Rossi, kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöjohtaja
 • Onni Oikari, lakimies
 • Kaisa Ristimella, vuorovaikutussuunnittelija