Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto Jyväskylässä

Katariina Soanjärvi 
nuorisopäällikkö 
p. 014 266 3691, 050 350 7939 (tekstiviestit)

Nuorisolain mukaan kunnissa tulee olla nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, johon kuuluvat nuorten kannalta keskeiset hallinnonalat kuten opetus-, sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimet sekä työja poliisihallinnon edustajat. Myös muut viranomaiset kuten esimerkiksi puolustusvoimat voivat kuulua verkostoon. 

Asiasanat: