Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

 

Suunnittelualue sijaitsee Kauramäen alueella, Etelä-Keljon kaupunginosassa, noin viisi kilometriä Jyväskylän keskustasta etelään.

Tilkunlammentien suunnittelualue alkaa Tilkunmäentien risteyksen eteläpuolelta ja päättyy kaavoitetun Mäkitilkuntien pohjoispuolelle. Suunnittelualueeseen kuuluu myös Mäkitilkuntie paaluvälillä 0-66. Katusuunnitelman yhteydessä on suunniteltu puistoalueella kulkeva yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä Mäkitilkuntieltä 9-tien nykyisiin alikulkuihin, Jokipakantien seudulle.

Kaava-aineisto löytyy osoitteesta: https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1126

Katusuunnitelma

Katusuunnitelmassa Tilkunlammentietä jatketaan aikaisemman poikkileikkauksen mukaisesti. Tilkunlammentiellä ajoradan leveys on 7,0 m ja yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien 3,5 m.  Mäkitilkuntien ajoradan leveys on 5,5 m. Valaistus sijoitetaan välikaistalle, jonka leveys Tilkunlammentiellä on 4,0 m. Katualueen leveys Tilkunlammentiellä on noin 34-39 m ja Mäkitilkuntiellä noin 29-35 m. Tilkunlammentiellä on jatkossakin 40 km/h nopeusrajoitus. Sivukaduille on osoitettu 30 km/h aluenopeusrajoitus.

Kadun pintakuivatus hoidetaan avo-ojin, joista vesiä ohjataan kasvillisuudelle sekä puretaan kupukantisten kaivojen kautta maastoon. Alueen puroja, lampia ja kosteikoita suojellaan haitallisilta kiintoainepäästöiltä sekä työnaikaisilla, että pysyvillä hulevesien hallintaratkaisuilla.

Välikaistalle istutetaan katupuita ja pensaita. Muut alueet maisemoidaan nurmetuksella. 
Nykyistä kasvillisuutta poistetaan rakentamisen vaatimalta laajuudelta.

Aikataulu

Kadunrakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi syksyllä 2024.

Kustannukset  

Kauramäki II kaavan alueelle on varattu 800 000 euroa vuoden 2024 investointiohjelmassa. Tilkunlammentien plv 960-1740 ja Mäkitilkuntien plv 0-66 kokonaiskustannusarvio ilman vesihuoltoa on 1 250 000 euroa.

Nähtävilläolo

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä kaupunkirakenteen neuvonnassa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 20.2.–5.3.2024.

Alasivu

LISÄTIEDOT

Rakennuttajainsinööri Janne Jormalainen
puh. 050 300 8347

Asiasanat:  
katusuunnitelma
Kaupunginosa: