Hyppää pääsisältöön
Kuva
Sähköinen asiointi älypuhelimella. Kuva Olli-Pekka Latvala
Pääsisältö

Keski-Suomessa kehitetään verenpainepotilaan oikopolkua ja sukupuolitautien oirearviota osana ODA-hanketta

Jyväskylän kaupungin terveyspalvelut ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeessa, jossa kehitetään uudenlaisia sähköisiä sosiaali- ja terveyspalveluita. Omat digiajan hyvinvointipalvelut eli ODA pyrkii mullistamaan nykyisen toimintamallin, jossa palveluihin jonotetaan, varataan aika puhelimitse ja mennään vastaanotolle.

Ajatus on, että tulevaisuudessa sähköisten palveluiden käyttöönoton myötä tiettyjä sosiaali- ja terveyspalveluja saa nopeasti ja esteettömästi ympäri vuorokauden paikasta riippumatta.

Verenpainepotilaan oikopolku

Tavoite: verenpaineen vuositarkastuksen vaatima aika 3–12 viikosta kuuteen päivään

Keski-Suomessa on noin 24 000 verenpainetautia sairastavaa potilasta, joiden tulee käydä vuosittain lääkärin kontrollissa. Vuosikontrollin järjestäminen tarkoittaa sitä, että potilas varaa vastaanottoajan, käy laboratoriossa, tekee omat verenpainemittaukset ja tulee lopulta lääkärille. Monissa tapauksissa lääkäri kertoo, että tulokset ovat kunnossa ja potilas voi jatkaa samaan malliin. Potilas joutuu pahimmillaan odottamaan tätä ”kaikki ok” -tietoa jopa 12 viikkoa. Sama tieto tarvittavine mittauksineen ja tutkimuksineen voidaan digitaalisesti järjestää jopa kuudessa vuorokaudessa kotoa käsin.

Sähköisiä palveluita kehittämällä halutaan sujuvoittaa palveluiden saamista, mutta myös parantaa kohonneen verenpaineen hoidon laatua ja vaikuttavuutta. Kohonnut verenpaine on Suomessa yksi keskeisimpiä sairastavuuden ja ennenaikaisen kuoleman riskitekijöitä. Silti vain noin 40 % verenpainetautia sairastavista potilaista on hoitotavoitteessa. Jyväskylässä toivotaan, että helpompi tapa hoitaa sairauttaan ja asioida terveyspalveluissa lisää myös potilaiden motivaatiota keskittyä sairautensa hoitoon.

Pois turhat käynnit ja vastaanottoajat niitä todella tarvitseville

Mikäli verenpainepotilaan vuosikontrolli tapahtuu digitaalisesti, potilas kirjautuu ODA-järjestelmään ja tekee siellä ensin vaaditun neljän vuorokauden verenpaineseurannan. Tämän jälkeen potilas voi varata itselleen laboratorioajan. Laboratoriotutkimukset ilmestyvät järjestelmään vuorokauden kuluttua. Tämän jälkeen järjestelmä vertaa verenpainearvoja ja laboratoriotuloksia potilaan hoitosuunnitelmaan. Mikäli tulokset ovat hoitotasolla, järjestelmä ilmoittaa, että kaikki on kunnossa ja potilas voi jatkaa samaan malliin.

Jos esimerkiksi Keski-Suomen 24 000 potilaasta 5000 hoitaa tulevaisuudessa vuosikontrollin sähköisesti, vapautetaan jo merkittävästi vastaanottoaikoja niitä todella tarvitsevalle. Samalla helpotetaan kontrolliin tulevan potilaan liikkumista, eikä hänen aikaa kulu turhiin terveydenhuollon toimipisteissä kulkemiseen.

Järjestelmää rakennetaan siten, että samalla se tunnistaa ne potilaat, joiden seuranta-arvot poikkeavat hoitosuunnitelmasta. Heidän ohjataan järjestelmän kautta lääkärille. Potilaalle tulee näissä tilanteissa järjestelmässä ilmoitus, että nyt hänen tulee varata vastaanottoaika. Samalla aukeaa sähköinen ajanvaraus. Potilaan ei siten tulevaisuudessa tarvitse soitella omalle asemalleen vaan koko palveluketju on sähköinen.

Sukupuolitaudin oirearvio netissä madaltaa kynnystä

Jyväskylän kaupungin palveluissa sukupuolitautien testaamista tehdään tällä hetkellä terveysasemilla, perhesuunnittelu- ja äitiysneuvoloissa sekä opiskeluterveydenhuollossa. Toimintamallit vaihtelevat ja asiakkaalle vastauksen saamiseen ennen hoidon aloittamista kuluu aikaa muutamasta päivästä jopa kahteen viikkoon. Testaus voidaan myös aloittaa yhdessä yksikössä ja siirtää sen jälkeen toiseen, jolloin varmuus esimerkiksi kontrollikäyntien seuraamisesta katkeaa. Jos asiakas ei kysy itse laboratoriotuloksen vastausta, hoito voi jäädä aloittamatta. Toisaalta palveluihin ei ole aina helppo saada yhteyttä ja asian arkaluonteisuuden takia asiakas ei välttämättä halua käyttää kaikkia yhteydenottokanavia. Terveydenhuollon näkökulmasta huolena on, että kaikkia tartuntatauteja sairastavia ei saada hoidon piiriin. Myös viranomaisen tartuntatauti-ilmoitus voi jäädä tekemättä.

Jyväskylän toisena ODA-projektina on kehittää yli 15-vuotiaalle asiakkaalle helppokäyttöinen ja luotettava sähköinen oirearviopalvelu, jossa asiakas saa sujuvasti tarvittavat sukupuolitaudin testaamiseen tarvittavat tutkimukset, vastaukset ja ohjauksen palveluihin sekä tarvittaessa suoran ajanvarausoikeuden. Asiakkaan kynnys ottaa yhteyttä epäillessään sukupuolitautitartuntaa madaltuu ja hoito alkaa ajoissa, ennen komplikaatioita. Ammattilaisen näkökulmasta sukupuoliteitse tarttuvien tautien seulonta on kattavaa ja väestön seksuaaliterveyttä voidaan edistää.

Tavoitteena on, että vuoden kuluttua oirearvion käyttöönotosta palvelun käyttöaste on 60 %. Asiakas voit ottaa yhteyttä heti kun huoli herää – vuorokaudenajasta riippumatta – kun asiointi tapahtuu sähköisesti. Laboratoriokokeista riippuen asiakkaalta kuluu aikaa yhteydenotosta tuloksen saamiseen tai hoidon aloittamiseen 2–14 päivää. Sukupuolitaudit löydetään mahdollisimman kattavasti ja nopeasti. Sukupuolitaudin oirearviota pilotoidaan ensin Kyllön ja Kuokkalan terveysasemilla ja opiskeluterveydenhuollossa. Testausta laajennetaan muille Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen (Jyte) terveysasemille kesällä 2017.

Palvelut käyttöön vuonna 2018

Valtakunnallisessa ODA-hankkeessa syntyy sähköinen palvelukokonaisuus, jonka myötä sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät digiaikaan. Kokonaisuutta mallinnetaan parhaillaan. Tavoite on, että kokonaisuus on valmis ja käytettävissä koko Suomessa lokakuussa 2018.

Jyväskylän mallin kuvaus ODA-blogissa

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupungin avoterveydenhuolto: projektipäällikkö Katrianna Rantanen, p. 050 349 4512, katrianna.rantanen[at]jkl.fi 
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri: projektikoordinaattori Sirpa Sundgren, p.050 316 0372, sirpa.sundgren[at]ksshp.fi

Asiasanat:  
ODA
hanke
pilotti