Hyppää pääsisältöön
Kuva
Jyväsjärvi sinisessä maisemassa. Kuva Jaana Ruponen
Pääsisältö

Kampusvalmennusta kehitettiin ja toteutettiin Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian seitsemällä eri kampuksella kevätlukukaudesta 2021 kevään 2023 loppuun yhteistyössä kampusten muun henkilökunnan kanssa, kunkin koulutusalan tarpeisiin vastaten ja opiskeluhuoltoa täydentäen. Kampusvalmennuksessa tarjottiin matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää ja kokonaisvaltaista tukea opiskelijalle. 

Valmennuksessa pureuduttiin ratkaisukeskeisesti yksilön opiskeluarjessa ilmenneisiin haasteisiin, parhaimmillaan ennen kuin ne olisivat liian suuria, ja aina myös opiskeluympäristö ja muut tukipalvelut sekä verkostot huomioiden. Työskentelyn avulla pyrittiin vahvistamaan opiskelijan hyvinvointia jokaisen yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Toiminnan tavoitteena oli puolestaan tukea sitä, että jokainen gradialainen opiskelija valmistuu. 

Onnistuneessa toteutuksessa merkittävässä roolissa olivat korkeakoulutetut, laaja-alaisesti kokeneet ja osaavat kampusvalmentajat sekä koulutusalojen ja kampusten tarpeet huomioinut hyvä pohjatyö tehtävänkuvan muodostamisessa.

Hankkeen aikana syntyi toimintamalli, jonka avulla toimintaa voidaan rakentaa ja ottaa käyttöön myös muissa oppilaitoksissa. Kaavio sekä toiminnan tarkempi kuvailu löytyy hankejulkaisusta. Käytännön kampusvalmennusprosessin malli on puolestaan kuvailtu seuraavassa kaaviossa:

Kuva
Kampusvalmennuksen malli. Kuva Kivijalka-hanke

 

Kampusvalmennuksen kohderyhmää Gradialla olivat
• Lukiota tai ammatillista perustutkintoa suorittavalle opiskelijat, joka olivat palaamassa Vivo-valmennuksesta takaisin koulutusalalle opintojen pariin.
• Opiskelijat, joille opiskelijahuollon muut palvelut eivät olleet riittävät.
• Opiskelijat, joilla ilmeni haasteita opinnoissa, elämänhallinnassa tai arjen sujumisessa.

Kampusvalmentajaan ottivat hankkeen aikana yhteyttä
• Vivo-valmentajat
• Kuraattorit, opot, ryhmänohjaajat, muu opetus- ja ohjaushenkilöstö, psykologit, terveydenhoitajat
• Opiskelijat itse 
• Huoltajat

Kaiken kaikkiaan kampusvalmennuksen piirissä oli hankkeen aikana yhteensä 376 opiskelijaa. Kampusten opetus- ja ohjaushenkilöstö koki toiminnan hyödyllisenä ja tarpeellisena. Myös opiskelijapalautteet olivat kiittäviä.

Kampusvalmennuksen esittelyvideo

Videolla esitellään kampusvalmennusta käytännön työtä kuvaavien esimerkkien ja opiskelijan näkökulman kautta. Videon on kehuttu onnistuneen hyvin kuvaamaan kampusvalmennuksen arkea.

Kampusvalmennuksen palautteet

Kampusvalmennusta saaneilta opiskelijoilta kerättiin säännöllisesti palautetta toiminnasta. Kampusvalmennuksen on koettu olleen tärkeä ja tiivis tuki, joka on auttanut lisäämään voimavaroja opintoihin ja arkeen. Tällä videolla on osa saaduista palautteista, katso video ja lue opiskelijoiden kommentit

 

Yhteystiedot

Niina Ojanperä, projektipäällikkö
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
niina.ojanpera[at]gradia.fi
p. 040 341 6181 

Kuva