Hyppää pääsisältöön
Kuva
Havainnekuva Puutarhakadusta
Pääsisältö

Puutarhakadulla toteutetaan hulevesien kestävää hallintaa katualueilla Green Street -menetelmän mukaisesti. Green Street -mallilla tarkoitetaan hulevesien hallintaa katualueilla vihreän infrastruktuurin keinoin.

Mallissa katutilaan lisätään läpäisevää pintaa erilaisten viherpainanteiden ja istutusalueiden avulla. Läpäisevän pinnoitteen kautta vesi ohjautuu maanalaiseen viivyttävään rakenteeseen. Samalla toteutetut hulevesirakenteet tuovat vihreyttä olemassa olevaan kaupunkiympäristöön. Green Street -menetelmän pääperiaatteena on ajatus hajautetusta ratkaisusta, jolloin hulevesien hallinta on jaettu moneen pienempään järjestelmään.

Kuva
Puutarhakatu ja istutuksia. Kuva Paula Tuomi

Puutarhakadun istutukset muutaman vuoden kuluttua rakentamisesta.

Puutarhakatu sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustan tuntumassa. Suunniteltava alue sisältää asemakaavan mukaisen katualueen kokonaisuudessaan kevyen liikenteen väylineen. Rakentaminen on toteutettu vaiheittain. Ensimmäinen kortteliväli (Kyllikinkatu - Tapionkatu) valmistui loppusyksystä 2019. Kadun loppu osa valmistui 2021. 

Yleissuunnitelma on laadittu keväällä 2017, ja katusuunnitelmat valmistuivat keväällä 2018.

Suunnitteluaineisto

Voit suurentaa havainnekuvia klikkaamalla niitä. Tutustu myös Puutarhakadun yleissuunnitelmaan.

Kuva
Kuvassa Puutarhakatu, jonka päälle piirretty tuleva green street näkymä
Kuva
Havainnekuva Puutarhakadun green streetistä

 

Seuranta

Hulevesirakenteiden toimivuutta seurattiin HULVA -hankkeessa. HULVA -hanke eli Jyväskylän hulevesirakenteiden vaikuttavuus käynnistyi kesäkuussa 2021 Jyväskylän kaupungin ja Rambollin yhteistyönä. Hankkeen tavoitteena oli kerätä ja lisätä tietoa luonnonmukaisten hulevesirakenteiden toimivuudesta sekä ylläpitotarpeista.

Hulevesirakenteiden seurannassa hyödynnettiin sekä jatkuvatoimisia langattomia antureita (kasvualustojen ominaisuuksien ja virtaamien seurantaan) sekä vesinäytteenottoa ja paikalla tehtäviä kasvillisuuskartoituksia.

Antureiden pilotoinnilla haluttiin selvittää, kyetäänkö hulevesirakenteita seuraamaan jatkuvatoimisesti kustannustehokkaiden mittausjärjestelyiden avulla.

Toisena keskeisenä tavoitteena oli kehittää kaupungin toimijoille yhteinen toimintamalli työmaavesien hallintaan.

 

Lisätiedot

yleissuunnitteluinsinööri Paula Tuomi, p. 044 543 6686, paula.tuomi[at]jyvaskyla.fi

rakennuttajainsinööri Erja Mutanen, p. 050 311 8481, erja.mutanen[at[jyvaskyla.fi