Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Jyväskylän kaupungin ja VAPO Clean Waters Oy:n yhteisenä pilottiprojektina valmistunut kaupunkikosteikko Kortesuolla avattiin elokuussa 2016. Kaupunkikosteikko on kaupungin ensimmäinen luonnonmukainen hulevesien viivytysratkaisu, jossa hulevesiä käsitellään jo vakiintuneessa kaupunkiympäristössä. Kosteikon rakentamistarve tunnistettiin vuonna 2012 valmistuneessa Tuomiojärven kunnostussuunnitelmassa.

Kaupunkikosteikko on näyttävä maisemallinen elementti, joka tuottaa monia hyötyjä alueella. Näitä ovat hulevesien puhdistumisen lisäksi elinympäristöjen luominen eri eliölajeille ja alueen virkistyskäyttö. Hulevedet ovat taajama-alueiden pinnoitetuilta alueilta huuhtoutuvia vesiä, jotka ilman asianmukaista käsittelyä aiheuttavat vesistöille haitallista kuormitusta. Kosteikko ja sitä edeltävät allasrakenteet laskeuttavat vedestä kiintoainetta ja siihen sitoutuneita haitta-aineita, kuten ravinteita ja raskasmetalleja. Vuosien kuluessa kosteikolle asettuva kasvillisuus edesauttaa vesien puhdistumista. Läheinen Tuomiojärvi on Jyväskylän kaupungille tärkeä vesistö, sillä järven vettä hyödynnetään kaupungin raakavesitarpeisiin.

Kosteikko suunniteltiin tiiviisti rakennetulle alueelle ympäröivään maisemaan sopivaksi. Kosteikolle istutettiin liki 2000 kosteikkokasvin taimea, kuten esimerkiksi vihvilöitä, saroja, keltakurjenmiekkoja, rantakukkia ja rentukoita. Näiden menestymistä seurataan tulevaisuudessa. Kosteikon ympäristöön ja kaivuumaiden sijoituspaikoille on tehty puu- ja pensasistutuksia. Lisäksi alueille kylvettiin nurmi ja niittymäistä kasvillisuutta.

Lisätiedot

yleissuunnitteluinsinööri Paula Tuomi, p. 044 543 6686, paula.tuomi[at]jyvaskyla.fi