Maankäytön toteutusohjelma KymppiR

Tutustu edellisiin ohjelmiin

KymppiR2018-ohjelma – teemana asuinaluiden sosiaalinen kestävyys ja asuntopolitiikka
KymppiR2017-ohjelma – teemana ikääntyvien asuminen ja Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen asumisen ilmiöt
KymppiR2016-ohjelma – teemana täydennysrakentamisen periaatteet

Tutustu asuntopolitiikkaan

Lue Jyväskylän asuinalueiden sosiaalisesta kestävyydestä ja asuntopolitiikasta 2018.


Lisätiedot

Kaavoitustutkija Anna Isopoussu, p. 014 266 5049
Kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöjohtaja Leena Rossi, p. 014 266 5050
sähköposti: etunimi.sukunimi[at]jyvaskyla.fi

Minne Jyväskylässä rakennetaan seuraavan 10 vuoden aikana? Entä miten väestö ja asuntotuotanto ovat kehittyneet? KymppiR-ohjelma on kerran vuodessa päivitettävä työkalu, jossa määritetään asuinalueiden toteutusajankohtia ja linjataan strategisesti tärkeitä tavoitteita asuinrakentamisessa, kaavoituksessa ja tontinluovutuksessa.

Tutustu viimeisimpään (2019) KymppiR-ohjelmaan (pdf), jossa tarkennetaan Jyväskylän asuntopolitiikka. 

Asuntopolitiikan tarkennukset

Asuinalueiden sosiaalisen eriytymisen vähentämiseksi on tärkeää luoda alueille monipuolista asuntokantaa esimerkiksi asuntotyyppien, hallintamuotojen sekä asuntojen koon suhteen. Ohjelmassa on tarkasteltu asuntopoliittisia keinoja, joita Jyväskylässä on käytetty ja joita jatkossa voidaan kehittää. Keinojen toteutumista ja toimivuutta seurataan jatkossa.

Ohjelmassa on esitelty selvityksen tuloksia kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden näkemyksistä Jyväskylän asuntopolitiikasta ja asuntomarkkinoista (pdf). Ohjelmassa on otettu kantaa selvityksessä nousseihin asioihin.

Kaavoituksen ja tontinluovutuksen tavoitteet

KymppiR-ohjelmassa asetetaan tavoitteita asuntorakentamisen kaavoituksen ja tontinluovutukselle. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain. Tavoitteena on:

  • Asemakaavoittaa vuosittain yhden vuoden tarvetta vastaava määrä tontteja kerros-, rivi- ja omakotirakentamiselle.
  • Ylläpitää viiden vuoden tarvetta vastaavaa asemakaavavarantoa.
  • Tarjota vuosittain 20 000 - 25 000 kerrosalaneliömetrin verran uusia kerros- ja rivitalotontteja kaupungin maalta vapaasti kaikille toimijoille haettavaksi.
  • Tarjota vuosittain 70 - 80 uutta omakotitonttia kaupungin maalta.
Kaavoituksen ja tontinluovutuksen tavoitteet asuntorakentamisessa

 

Tutustu edellisiin ohjelmiin

KymppiR2018-ohjelma – teemana asuinaluiden sosiaalinen kestävyys ja asuntopolitiikka
KymppiR2017-ohjelma – teemana ikääntyvien asuminen ja Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen asumisen ilmiöt
KymppiR2016-ohjelma – teemana täydennysrakentamisen periaatteet

Tutustu asuntopolitiikkaan

Lue Jyväskylän asuinalueiden sosiaalisesta kestävyydestä ja asuntopolitiikasta 2018.


Lisätiedot

Kaavoitustutkija Anna Isopoussu, p. 014 266 5049
Kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöjohtaja Leena Rossi, p. 014 266 5050
sähköposti: etunimi.sukunimi[at]jyvaskyla.fi