Kaupunkisuunnittelun AVOin asukasraati

Jyväskylän kaupunkisuunnittelu toteutti asukasraatikokeilun viestinnän ja osallisuuden kehittämiseksi sekä kaupunkisuunnittelun tuomiseksi lähemmäs asukkaiden arkea. Raadissa toimineet 15 kaupunkilaista antoivat uusia ideoita asukkaiden osallistumismahdollisuuksiin ja ottivat kantaa asukkaan näkökulmasta erilaisiin kaupunkisuunnitteluun kehittämistoimenpiteisiin.

Raati kokoontui vuoden aikana yhteensä neljän eri teeman puitteissa. Esimerkiksi keskustan asemakaavahankkeen osalta raati otti kantaa siihen, millaista on hyvä täydennysrakentaminen. Joistain aiheista raatilaiset löysivät helpommin yhteisen näkemyksen, kun taas toisista mielipiteet erosivat hyvänkin keskustelun jälkeen toisistaan.

– Saimme raatilaisilta hyviä ja konkreettisia ideoita. Esimerkiksi Kortepohjan keskustan kehittämiseen liittyvää kyselyä mainostettiin Kortepohjaan ajavissa busseissa, ja tämän idean saimme asukasraadilta. Raatilaiset korostivat, että tieto kaupunkisuunnittelusta ja ympäristössä tapahtuvista muutoksista tulee olla helposti saatavilla . Parhaiten toimii varhaisessa vaiheessa tapahtuva viestintä niissä kanavissa, joissa ihmiset jo ovat, kertoo erikoissuunnittelija Sarita Humppi.

Raatikokeilu oli osa AVOin kaupunkiympäristö –toimintaa. Tulevaisuudessa asukasraatia hyödynnetään muun osallisuustoiminnan rinnalla eri projekteissa tarpeen mukaan.

Ryhmäkuva asukasraadin jäsenistä