Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän 69. kaupunginosassa, Vaajakoskella, noin viisi kilometriä Jyväskylän keskustasta itään. Suunnittelualue rajautuu lännessä Järveläntien liittymään ja idässä Vaajakoskentien ja Vesmannintien pysäkkialueeseen. Suunnittelualueen asemakaavat on hyväksytty 15.7.1969, 11.3.2014 ja 9.8.2016.

Katusuunnitelma

Suunnittelun lähtökohtana on Vaajakoskentien yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän laatutason ja turvallisuuden parantaminen. Suunnittelualueella pyörätie ja jalkakäytävä rakennetaan 4,0 metriä leveäksi ja levitys toteutetaan osittain pyörätien ja jalkakäytävän puolelta ja osittain kadun puolelta, jolloin reunatukilinjaa siirretään siten, että saavutetaan pyörätielle ja jalkakäytävälle 4,0 metrin leveys ja ajoradalle vähintään 7,00 metrin leveys. 

Reunatukilinjan siirron johdosta Järveläntien liittymää ja linja-autopysäkkiä sekä Sulunperäntien ja Niitynpääntien välistä linja-autopysäkkiä muotoillaan uusiksi. Lisäksi alueen liikennemerkit uusitaan vastaamaan uutta tieliikennelakia. 

Hanke sisältää lisäksi Jyskän koululle johtavan nykyisen alikulun sekä Huikkolanpuiston nykyisen alikulun jatkamisen, uuden kulkuyhteyden linja-autopysäkiltä Jyskän koululle sekä uuden suojatien Vähäperän kohdalle. Samassa yhteydessä rakennetaan jalankulku- ja pyörätie -yhteys Vähäperältä Vaajakoskentien uudelle suojatielle.

Katualueella olevia puita ja pensaita sekä mahdollisia rakenteita poistetaan rakentamisen vaatimalla laajuudella.

Aikataulu

Vaajakoskentien muutokset on suunniteltu toteutettavaksi kesän 2024 aikana. 

Nähtävilläolo

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Kaupunkirakenteen neuvonnassa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 21.3.–4.4.2023.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Muutettu asemapiirustus plv 0-600 (pdf)

Asemapiirustus plv 0-600 (pdf)

Muutettu asemapiirustus plv 600-1120 (pdf)

Asemapiirustus plv 600-1120 (pdf)

Asemapiirustus plv 1120-1440 (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Rakennepoikkileikkaukset, Jyskän pysäkkiyhteys, pl 319 (pdf)

Rakennepoikkileikkaukset plv 547-640 (pdf)

Rakennepoikkileikkaukset plv 880-1100 (pdf)
 

Alasivu

Lisätiedot

Rakennuttajainsinööri Janne Jormalainen
puh. 050 300 8347

Asiasanat:  
katusuunnitelma
Kaupunginosa: