Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Suunnittelukohde sijaitse Vaajakosken kaupunginosassa Jyväskylän keskustasta itään. Linnantie, Linnankuja ja Linnanpolku sijaitsevat Savonmäen ja Laukaantien välissa.

Katujen kerrosrakenteita uusitaan ja kadut päällystetään. Katujen poikkileikkaus on reunatuellinen lukuun ottamatta Linnankujaa. Linnantielle ja Linnanpolulle rakennetaan kadunvarsipysäköintipaikkoja. Päiväkodin kohdalle rakennetaan pysäköintipaikkoja saattoliikenteelle.

Linnantien asemakaavan mukainen katualueen leveys on 14,8-43,8 metriä, Linnankujalla 8,4 metriä, Linnanpolulla 11,6 metriä. Linnantien ajoradan päällystetty leveys on viisi metriä, korotetun (12 cm) yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän leveys on kolme metriä. Linnankujan liittymäjärjestelyjä muutetaan ja Linnankujan ajoradan päällystetty leveys on 3,6 metriä ja erillisen yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän leveys on 3,0 metriä. Linnanpolun ajoradan päällystetty leveys on 4,0 metriä.

Kaduille asetetaan 30 km/h aluenopeusrajoitus. Kadut ovat aluepysäköintikiellon piirissä. Pysäköintipaikoille asetetaan kiekollinen aikarajoitus (4 h 8-18).

Katujen pintakuivatus hoidetaan hulevesiviemäreillä, hulevedet johdetaan nykyisten hulevesiviemäreiden kautta maastoon. Katujen nykyinen valaistus uusitaan ja katujen vierialueet nurmetetaan. Kadut kuuluvat 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kunnallistekniikan vuoden 2018 investointiohjelmassa on varattu 450 000 euroa Linnantien, Linnankujan ja Linnanpolun saneeraamiseen. Saneeraushankkeiden toteutusajankohta on syys-joulukuussa 2018 ja viimeistelytyöt vuonna 2019.

Suunnitelma olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 10.–23.4.2018. Suunnitelmaluonnoksia esiteltiin yleisötilaisuudessa 24.1.2018.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Linnantie asemapiirustus plv 0-320 (pdf)

Linnantie asemapiirustus plv 320-472 (pdf)

Linnantie pituusleikkaus (pdf)

Linnankuja pituusleikkaus (pdf)

Linnanpolku pituusleikkaus (pdf)