Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Suunnittelualue sijaitsee Palokan alueella, Jyväskylän 47. kaupunginosassa, Pappilanvuoressa, noin 5 kilometriä linnuntietä Jyväskylän keskustasta pohjoiseen. Suunnittelualue rajautuu kaakossa Norolantien kaakkoispuolelle ja luoteessa Koivutiehen. Suunnittelualueen varrella sijaitsee yksityisiä tontteja ja puistoalueita. Ritopohjantiellä on voimassa 50 km/h nopeusrajoitusalue. Suunnittelualueella on useita 1980–2000-luvuilla hyväksyttyjä asemakaava-alueita.

Vuosina 2017–2018 on rakennettu 1. vaiheen pyöräbaanayhteys Ukonniementieltä Heinäojantielle. Kesällä 2020 aloitetaan rakentamaan 2. ja 3. vaiheen pyöräbaanayhteyttä Heinäojantieltä Koivutielle.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys suunniteltavalla osalla on kapeimmillaan noin 24 metriä. Ritopohjantielle on suunniteltu 4,1-4,6 metriä leveä pyöräbaana ja jalkakäytävä niin, että Ritopohjantien ajoradan päällysteen leveys säilyy noin 7 metrissä koko suunnittelualueen osalla. Norolantien risteykseen on suunniteltu tilavaraus kiertoliittymälle. Kadun valaistus uusitaan. Pyöräbaanan ja ajoradan välialuetta kivetään ja nurmetetaan sekä reuna-alueet nurmetetaan.

Kadun ja pyöräbaanan pintakuivatus hoidetaan avo-ojin ja hulevesiviemärein. Pyöräbaanan ja jalkakäytävän tasaus nostetaan kadun välittömässä läheisyydessä reunatuen verran (12 cm) kadun yläpuolelle ja kallistetaan puiston ja yksityisten kiinteistöjen suuntaan kuivatuksen ja kiinteistöille ajon helpottamiseksi.  Luiskan alareunassa olevat sivuojapainanteet säilyvät.  

Ritopohjantiellä, Olavintien luoteispuolella, Palokan torin ja liikekeskusten läheisyydessä sijaitsevan Palokan terveyskeskus E-pysäkin pysäkkikatos uusitaan. Palokan terveyskeskus E-pysäkin vastapäätä, terveyskeskuksen ja liikekeskuksen läheisyydessä sijaitsevaa pysäkkiä laajennetaan kahden linja-auton pysäkiksi. 

Palokan terveyskeskus P-pysäkki siirtyy terveyskeskuksen kohdalta rakennettavaan kahden auton pysäkkiin. Poistuva pysäkkilevennys nurmetetaan ja reunatukilinja sijainti korjataan. Olavintien suojatiesaarekkeita levennetään turvallisemmiksi.

Norolantien risteysalueen pysäkit toteutetaan kiertoliittymän rakentamisen yhteydessä alustavasti kesällä 2021. 

Kohteen muutostöille on varattu 850 000 euroa vuoden 2020 kunnallistekniikan investointiohjelmassa. Kohteen rakennustyöt on aikataulutettu aloitettavaksi kesällä 2020. 

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 31.3.–13.4.2020.

Nähtävilläolon jälkeen suunnitelmiin on tehty pieniä muutoksia, mm. pyörätietä on levennetty, Olavintielle on tehty korotettu pyörätien jatke ja Palokan torille lisätty pyöräpysäköintikatos sekä muutettu liikennemerkkejä ja lisätty ajoratamaalauksia.

Lisätiedot: suunnitteluinsinööri Janne Jormalainen, puh 014 266 8779

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus plv 0-500 (pdf)

Muutettu asemapiirustus plv 0-500 (pdf)

Asemapiirustus plv 500-850 (pdf)

Muutettu asemapiirustus plv 500-850 (pdf)

Pituusleikkaus plv 0-850 (pdf)

Muutettu pituusleikkaus plv 0-850 (pdf)