Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Pilliniementie sijaitsee Matinmäentien varressa Palokassa. Katu on noin 400 m pitkä sorapintainen entinen yksityistie, jonka katualue on muodostettu Heikkilän asemakaavan laajennuksen yhteydessä 2004 Jyväskylän maalaiskunnan kaavoitus- ja ympäristöosaston toimesta. Pilliniementien varressa on noin 14 rakennettua asemakaavatonttia. Alueelta on etäisyyttä Palokan palveluihin noin kolme kilometriä.

Katusuunnitelman sisältö

Asemakaavan mukainen katualue on 12 metriä leveä, jolloin on mahdollista linjata uusittava katu hiukan kauemmaksi asemakaavatonttien tonttirajoista. Vanha sorapintainen ajoväylä kaivetaan kokonaan pois ja kadulle rakennetaan uudet rakennekerrokset. Uuden kadun ajoradan asfalttipäällysteen leveys on 4,5 metriä, jonka lisäksi asfalttipäällysteen reunassa on 0,25 metrin levyinen murskepäällysteinen piennar. Kadun pituuskaltevuus vaihtelee 0,4 – 7,8 % välillä, ajoradan pinnan sivukaltevuus on 3%. 

Pilliniementien liittymä Matinmäentien kupeessa rakennetaan asemakaavan mukaisesti uuteen kohtaan maantien kylkeen. Liittymän uusi sijainti parantaa liittymän liikenneturvallisuutta, sillä liittymäkulma maantiehen on kohtisuoraan ja liittymästä on paremmat näkemäolosuhteet risteävälle tielle. Vanha liittymä puretaan pois ja sivuun jäävä tiepohja maisemoidaan. Liittymän rakentamisen yhteydessä siirretään Matinmäentien varressa olemassa olevaa linja-autopysäkkiä uuden liittymän alta pois, siirto sisältyy katumuutostyöhön. Matinmäentie on valtion maantie, jonka vuoksi liittymän rakentaminen sekä linja-autopysäkin siirto edellyttää työskentelyluvan anomista maantielle Keski-Suomen ELY-keskukselta ennen rakentamisen aloittamista.

Kaduille asetetaan 30 km/h nopeusrajoitus.

Kadun varteen rakennetaan katuvalaistus koko matkalle. 

Katualueen kuivatusjärjestelyt

Kadun kuivatus järjestetään sivuojapainanteilla. Kadun puolivälissä sijaitsee alava maastonkohta, jonka kuivatuksen varmistamiseksi sekä hulevesien johtamiseksi pois katualueelta joudutaan rakentamaan noin 50 metriä uutta hulevesiviemäriä. Hulevesiviemäri liitetään Jyväskylän maalaiskunnan aikanaan rakentaman hulevesiviemärin päähän, joka sijaitsee kahden asemakaavatontin välissä. Vanhan hulevesiviemärin tarkoitus on ollut johtaa katualueen vedet Alvajärveen, mutta viemärin rakentaminen on jäänyt kesken. Kadun loppuosalla kadun varteen kertyvät hulevedet ohjataan maastoon puistoalueille. Kadun sivuojien ojaluiskat nurmetetaan.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varauduttu kohteen toteuttamisen aloittamiseen kesällä 2019. 

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Kivääritehtaankatu 6, ovi A1  26.3. – 9.4.2019.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Tapio Koikkalainen puh. 014 266 7594

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)