Metsäpyyntien ja Teerenkujan katusuunnitelma

Lisätiedot:

rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh 014 266 5114

Suunnittelukohde sijaitsee Muuratsalon kaupunginosassa noin 20 kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta etelään. Teerenkujan asemakaava on pääosin hyväksytty 17.5.1957, Metsäpyyntien ja Teerenkujan eteläpään asemakaava on hyväksytty 13.4.1984. Suunnitteluosuuden katualueen leveys on 10 – 37 metriä.

Metsäpyyntie ja Teerenkuja ovat sorapintaisia asuntokatuja, joissa on routimisen ja kuivatuspuutteiden aiheuttamia vaurioita. Katujen kerrosrakenteet uusitaan, ajoradat päällystetään, kuivatusta parannetaan ja rakenteeseen asennetaan salaojat. Kuivatus hoidetaan pääosin avo-ojilla, osalle Teerenkujaa rakennetaan myös hulevesiviemäriä.

Nykyiset ilmajohdot muutetaan maakaapeliksi ja samalla katuvalaistusta uusitaan. Katualueelta poistetaan puita, pensaita ja mahdollisia rakenteita katurakenteen vaatimalta leveydeltä. Katujen vierialueet nurmetetaan. Alva Yhtiöt Oy uusii samalla osan Teerenkujan vesihuoltolinjasta.

Metsäpyyntien asemakaavan mukainen katualueen leveys on 11-21 metriä, Teerenkujan katualueen leveys on 10-32 metriä. Katujen päällystetty ajoradan leveys on 4,5 metriä. 

Kadut kuuluvat 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varattu vuodelle 2020 300 000 euron määräraha Metsäpyyntien ja Teerenkujan katusaneeraukseen. Lisäksi tulevat Alvan vesihuoltosaneerauksen kustannukset. Hanke on tarkoitus toteuttaa elo-lokakuussa 2020.

Suunnittelusta on tiedotettu asukkaita ja asukaspalautetta on saatu. Tämänhetkisen poikkeustilanteen takia yleisötilaisuutta ei ole pidetty,

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 5.-18.5.2020.

Nähtävilläolon jälkeen pihaliittymien sijaintia on tarkistettu Metsäpyyntiellä ja Teerenkujan alkuosalla.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Teerenkuja plv 0-110, Metsäpyyntie asemapiirustus (pdf)

Muutettu Teerenkuja plv 0-110, Metsäpyyntie asemapiirustus (pdf)

Teerenkuja  plv 110-600 asemapiirustus (pdf)

Teerenkuja pituusleikkaus (pdf)

Metsäpyyntie pituusleikkaus (pdf)

 

Lisätiedot:

rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh 014 266 5114

Asiasanat: 
Kaupunginosa: