Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän 5. kaupunginosassa, Mattilanpellossa, noin kilometrin linnuntietä Jyväskylän keskustasta lounaaseen. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Keskussairaalantiehen ja etelässä Alvar Aallon katuun. Suunnittelualueen varrella sijaitsee yksityisiä ja kaupungin omistamia tontteja sekä puistoaluetta. Kramsunkadun pohjoisosan katuosuuden ja pysäköintialueen asemakaava on hyväksytty v. 2013. Kramsunkadun eteläosan asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 2021 (Älylän asemakaava), eikä luonnoksessa esitetä muutoksia katualueeseen.

Katusuunnitelma

Kramsunkatu on pyöräilyn pääreitti ja tärkeä jalankulkuyhteys. Suunnitelman tarkoituksena on parantaa liikenneturvallisuutta ja pyöräilyn sujuvuutta. Kramsunkatu on myös osa kulttuurihistoriallisesti arvokasta pientaloaluetta ja Kehä Vihreää. Suunnitelmassa esitetyt ratkaisut ja materiaalit on valittu alueen ilmettä kunnioittaen. 

Asemakaavan mukainen katualueen leveys suunniteltavalla osalla on pääosin noin 10 metriä. Kramsunkadulle on suunniteltu käytettävissä olevan katutilan mukaan leveydeltään 2,3-2,5 m kaksisuuntainen pyörätie ja 2,0 m jalkakäytävä. Kramsunkadun pohjoisosan ajoradan leveys on 4,5 – 5,2 m.

Eteläosassa, Alvar Aallon kadun päässä sijaitseva katuosuus säilytetään pääosin nykyisellään. Katuosuuden paikallisesti erittäin jyrkät pituus- ja sivukaltevuudet estävät yhtenäisen jalankulku- ja pyöräilyreitin toteuttamisen riittävän laadukkaana. Valaistus uusitaan Kramsunkadun varrelta ja LP-alueelta. Pyörätien ja ajoradan välikaistalle tulee nupukiviraita ja reuna-alueet nurmetetaan. Alueelle tehdään myös täydennysistutuksia.

Kadunvarsipysäköinti poistetaan Kramsunkadun eteläosasta. Alvar Aallon kadulle rakennettiin korvaava pysäköintialue syksyllä 2020. Pohjoisosaan kadun varrelle jää rakennettavan 20 autopaikan pysäköintialueen lisäksi 2 autopaikkaa. Pysäköintialueelta on osoitettu 6 autopaikkaa museon henkilökunnan käyttöön.

Pintakuivatus hoidetaan nupukivistä muotoiltavin kuivatuskouruin ja hulevesiviemärein. Puisto-osuudella pyörätie ja jalkakäytävä kallistetaan ylärinteeseen päin kuivatuksen parantamiseksi. Ylärinteen puolelle rakennetaan nupukivistä muotoiltu kuivatuskouru yhtenäiseksi eteläosan kuivatusjärjestelyjen kanssa.

Kustannukset ja aikataulu

Kramsunkadulle on varattu 200 000 euroa ja pysäköintialueelle 150 000 euroa vuoden 2021 kunnallistekniikan investointiohjelmassa. Kohteen rakennustyöt on aikataulutettu aloitettavaksi kesällä 2021. 

Nähtävilläolo

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 16.3.– 29.3.2021.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Pituusleikkaus pyörätie (pdf)

Pituusleikkaus Museon liittymä (pdf)

Katuvihersuunnitelma (pdf)
 

Lisätiedot

Suunnitteluinsinööri Janne Jormalainen puh. 050 300 8347