Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Yleistä

Koskenniskankuja on Kaunisharjussa sijaitseva tonttikatu, jonka alkuosa on rakennettu joitakin vuosia sitten. Asemakaavan muutoksen myötä alueelle on muodostettu tontteja, jonka vuoksi nykyisille kiinteistöille johtava ajoyhteys suunnitellaan katuna kaavassa merkitylle alueelle.
 
Alueen rakennetut kiinteistöt liitetään rakennettavaan vesihuoltoverkkoon.

Katusuunnitelma

Koskenniskankujaa jatketaan n. 35 metriä ja se päättyy kääntöpaikkaan.
 
Vesihuoltoa varten rakennettua verkostoa jatketaan, johon uudet tontit voivat liittyä. Samalla alueen rakennetut kiinteistöt liitetään yleisen vesihuollon piiriin.

Tarvittavat sähköverkon muutos-/rakennustyöt tehdään.

Kadun hulevedet johdetaan avo-ojissa maastoon. 

Kadun valaistusta parannetaan jatkettavalla osalla ja pysäköinti kääntöpaikalla kielletään. 

Aikataulu ja kustannukset

Katu rakennetaan vuoden 2021 aikana. Rakentamisen (kadut ja kunnallistekniikka) kustannusarvio on 30 000 euroa.

Nähtävillä olo

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 18. – 31.5.2021.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Lisätiedot

suunnittelurakennusmestari Jouko Manninen, puh. 050 564 9880