Joensuunkadun katusuunnitelma

Lisätiedot:

rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh 014 266 5114

Suunnittelukohde sijaitsee Piilolan alueella Heikkilän kaupunginosassa noin kymmenen kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta pohjoiseen. Suunnittelualueen asemakaavat on hyväksytty 18.1.1972 ja 6.11.1979.

Katusuunnitelma

Ruusalantiestä erkaneva Joensuunkatu on päättyvä asuntokatu, jossa on routimisen sekä kantavuus- ja kuivatuspuutteiden aiheuttamia vaurioita. Joensuunkatu rakennetaan nykyiselle paikalleen. Kerrosrakenteet uusitaan ja rakenteeseen asennetaan salaojat sekä hulevesiviemäri. Hulevesiviemäri liitetään kadun alkuosalla olevaan nykyiseen hulevesijärjestelmään. Kiinteistöille asennetaan tonttikohtaiset hulevesiliittymät katualueen rajalle.

Katualueella olevia puita ja pensaita sekä mahdollisia rakenteita poistetaan rakentamisen vaatimalla laajuudella.

Joensuunkadun asemakaavan mukainen katualueen leveys on 10,5-17,5 metriä. Joensuunkadun päällystetty ajoradan leveys on 5 metriä. Kadun poikkileikkaus on avo-ojallinen.

Katusaneerauksen yhteydessä Alva Yhtiöt Oy saneeraa alueella vesihuoltoverkostoa.

Suunnitteluosuuden valaistus uusitaan ja katujen vierialueet nurmetetaan. Katu kuuluu 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kustannukset ja aikataulu

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varattu vuodelle 2021 100 000 euron määräraha Joensuunkadun katusaneeraukseen. Lisäksi tulevat vesihuollon kustannukset. Hanke on tarkoitus toteuttaa kesällä 2021.

Nähtävilläolo

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 5.–18.1.2021.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Lisätiedot:

rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh 014 266 5114

Asiasanat: 
Kaupunginosa: