Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Hallintokortteli sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Hallintokorttelissa sijaitsevia rakennuksia ovat kaupungintalo, kaupunginteatteri, Rakentajantalo ja Tietotalo. 

Suunnittelualue kattaa Gummeruksenkadun välillä Vapaudenkatu–Hannikaisenkatu, Hannikaisenkadun välillä Cygnaeuksenkatu–Kilpisenkatu, Kilpisenkadun välillä Hannikaisenkatu-Kauppakatu sekä Vapaudenkadun välillä Gummeruksenkatu–Kilpisenkatu. 

Katusuunnitelmat

Katusuunnitelmien muutoksen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta, edistää pyöräilyä pyöräliikenteen verkostosuunnitelmien mukaisesti, etenkin Hannikaisenkadun ja Kilpisenkadun pääreiteillä, sekä mahdollistaa sujuvat kulkuyhteydet P-Paraatin pysäköintilaitokseen ja Reimarin korttelin huoltoajoon.

Katusuunnitelmista järjestettiin yleisötilaisuus 25.10.2022 ja suunnitelmia muokattiin saadun palautteen pohjalta. Suurimman muutoksen koki pyöräkaduksi päivitetty Kilpisenkatu, jota esiteltiin tilaisuudessa yksisuuntaisilla pyöräkaistoilla. Pyöräkadulla muut ajoneuvot antavat pyöräilijöille esteettömän kulun ja sovittavat nopeutensa pyöräilijän tahtiin. 

Nopeusrajoituksia on suunniteltu alennettavaksi koko keskustan kehän sisäpuolisella alueella (Hannikaisenkatu, Kalevankatu, Yliopistonkatu, Vaasankatu). Suunnitelmassa on esitetty, että Hannikaisenkatu säilyy 40 km/h nopeusrajoituksella, mutta Gummeruksenkadun, Kilpisenkadun ja Vapaudenkadun nopeusrajoitus on jatkossa 30 km/h.

Kilpisenkadulle Kauppakadun ja Vapaudenkadun välillä on suunniteltu potkulautojen pysäköintialue, kaksi 10 min aikarajoitettua pysäköintipaikkaa, kolme liikkumisteisten pysäköintipaikkaa sekä lastausalue, joka on käytössä jättöpaikkana turistilinja-autoille sekä viereisten kiinteistöjen pienhuoltoon. Vapaudenkadun ja Hannikaisenkadun välillä kadulle on suunniteltu kadunvarsipysäköintiä 12 autopaikkaa nykytilan kaltaisesti. Kilpisenkadun ja Vapaudenkadun risteysalueen sivukaltevuuksia ja tasausta muokataan hieman, jotta teatterin edustasta saadaan loivempi.

Kilpisenkadulle, kaupunginteatterin viereen on suunniteltu huoltoajoluiska, joka palvelee pääasiassa Reimarin korttelin huoltoa. Huoltoajoluiskan edustalle on suunniteltu odotusalue huoltoon ajavia jakeluautoja varten.

Vapaudenkadulla ajorataa on kavennettu hieman nykyisestä. Kirkkopuiston laitaan on suunniteltu eroteltu kaksisuuntainen pyörätie ja jalkakäytävä. Pyörätien ja ajoradan väliin on suunniteltu puurivi ja viherkaista. Kaupungintalon ja kaupunginteatterin puoleisen jalkakäytävän esteettömyyttä on esitetty parannettavaksi vaihtamalla kiveysmateriaali esteettömäksi luokiteltuun, huolellisesti ladottuun ja saumattuun, ristipäähakattuun noppakiveen. Noppakiveys ladotaan nykyisen ladontamallin mukaisesti ja ulkoasu yhtyy hyvin vanhoihin kiveyksiin.

Gummeruksenkadulle, kaupungintalon alapuolelle on suunniteltu sisäänajoluiska P-Paraatiin, jonka vuoksi Vapaudenkadun ja Hannikaisenkadun välillä katu muutetaan kaksisuuntaiseksi ja kadunvarsipysäköinti poistetaan. Pyöräily on sijoitettu sisäänajoluiskan yläpuolella yhdistetylle pyörätielle ja jalkakäytävälle ja luiskan alapuolella ajoradalle.

Hannikaisenkadulle on suunniteltu yksisuuntaiset pyörätiet. Yksisuuntaisia pyöräteitä on tarkoitus toteuttaa tulevaisuudessa koko keskustan kehälle (Hannikaisenkatu, Kalevankatu, Yliopistonkatu, Vaasankatu). Gummeruksenkadun risteykseen on lisätty kääntymiskaista P-Paraatiin ajoa varten, korotettu suojatie sekä suojatiesaareke. Myös Hannikaisenkadun ja Cygnaeuksenkadun risteyksessä aiemmin sijainnut saareke on palautettu.

Gummeruksenkatu, Vapaudenkadun kaupunginteatterin puoleinen jalkakäytävä ja Kilpisenkadun huoltoluiskan edusta pidetään talvisin sulana katulämmityksellä.

Katujen varsilla olevia puita ja pensaita sekä mahdollisia rakenteita poistetaan rakentamisen vaatimalta laajuudelta. Katuvihreää pyritään lisäämään mahdollisuuksien mukaan.

Katualueet kuivatetaan ritilä- ja kitakantisilla hulevesikaivoilla ja -kouruilla. Hulevesiä pyritään ohjaamaan viheralueille mahdollisuuksien mukaan.

Katualueen valaistus uusitaan pääosin hankkeen yhteydessä. Valaisimien sijainnit muuttuvat osittain nykyisestä.

Asemakaavan mukaiset katualueen leveydet vaihtelevat suunnittelualueella 14–26 metrin välillä. Suunnitelmassa esitetyt ratkaisut eivät edellytä muutoksia asemakaavaan. 

Aikataulu

Kadunrakennustyöt on aikataulutettu vuosille 2023–2024.   

Nähtävilläolo

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä kaupunkirakenteen neuvonnassa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 17.–30.1.2023.

Nähtävilläolon jälkeen Gummeruksenkadun pyöräily on siirretty ajoradalle ja pyöräilijöiden suojatie on poistettu Hannikaisenkadun ja Gummeruksenkadun risteyksessä sijaitsevasta saarekkeesta. Kilpisenkadun liikkumisesteisten pysäköinnin ja lastausalueen sijainnit on vaihdettu keskenään. Lisäksi on tehty pieniä muutoksia katujen viheralueisiin ja kiveyksiin. 

 

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Gummeruksenkatu muutettu asemapiirustus (pdf)

Gummeruksenkatu asemapiirustus (pdf)

Gummeruksenkatu muutettu pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaus (pdf)

Gummeruksenkatu pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaus (pdf)

Gummeruksenkatu muutettu liikenteenohjaussuunnitelma (pdf)

Gummeruksenkatu liikenteenohjaussuunnitelma (pdf)

Hannikaisenkatu muutettu asemapiirustus (pdf)

Hannikaisenkatu asemapiirustus (pdf)

Hannikaisenkatu, pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaus (pdf)

Hannikaisenkatu muutettu liikenteenohjaussuunnitelma (pdf)

Hannikaisenkatu liikenteenohjaussuunnitelma (pdf)

Kilpisenkatu muutettu asemapiirustus (pdf)

Kilpisenkatu asemapiirustus (pdf)

Kilpisenkatu, pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaus (pdf)

Kilpisenkatu muutettu liikenteenohjaussuunnitelma (pdf)

Kilpisenkatu liikenteenohjaussuunnitelma (pdf)

Vapaudenkatu muutettu asemapiirustus (pdf)

Vapaudenkatu asemapiirustus (pdf)

Vapaudenkatu, pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaus (pdf)

Vapaudenkatu liikenteenohjaussuunnitelma (pdf)

Lisätiedot

Rakennuttajainsinööri Janne Jormalainen
puh. 050 300 8347

Asiasanat:  
katusuunnitelma
Kaupunginosa: