Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Eteläväylä -niminen katu sijaitsee Keljonkankaalla Kaijanlammentien ja Keljonkankaantien välissä noin 7 kilometriä Jyväskylän keskustasta lounaaseen. Alueelle on laadittu asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on mahdollistaa Keljonkankaan yhtenäiskoulun toteuttaminen Eteläväylän ja Sohlberginkadun risteykseen. Asemakaavassa Sohlberginkatu on linjattu koulun sijoittelun vuoksi uudelleen. Uusi linjaus sijoittuu nykyisen Metallimiehentien kohdalle. Asemakaava on hyväksytty 23.4.2018.

Katusuunnitelman sisältö

Asemakaavan muutos mahdollistaa alueen liikennejärjestelyjen ja kevyen liikenteen turvallisuuden parantamisen. Asemakaavassa Eteläväylä on muutettu yleisestä tiestä kaupungin katualueeksi.

Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen toteutus on käynnissä Sohlberginkadun uuden linjauksen sekä tarvittavien johto- ja laitesiirtojen osalta. Toisessa vaiheessa parannetaan Eteläväylän liikennejärjestelyjä ja kevyen liikenteen turvallisuutta rakentamalla alikulkukäytävä Sohlberginkadun uuden liittymän yhteyteen. Samassa yhteydessä jatketaan ”eBaanan” toteuttamista rakentamalla väli Norkkokatu Keljonkankaantie.

Eteläväylän asemakaavan mukainen katualueen leveys on 36,5-50,0 metriä. Kadun poikkileikkaus on reunatuellinen, ajokaistan leveys on pääosin 3,50 metriä. Lisäksi katuosuudella on kääntymiskaistat Kaijanlammentielle, Sohlberginkadulle, Keljonkankaantielle sekä huoltoasemalle. Eteläväylän suuntaisten yhdistettyjen pyöräteiden ja jalkakäytävien leveys on 3,50 metriä. VP-alueella olevan ”eBaanan” pyörätien leveys on 3,0 metriä ja jalkakäytävän 2,0 metriä.

Alikulkukäytävän siltatyyppi on betoninen ulokelaattasilta, joka perustetaan porapaalujen varaan. Siltatyyppiin on päädytty pehmeiden maaperäolosuhteiden vuoksi. Sillan jännemitta on 10 metriä ja hyötyleveys kapeimmillaan noin 16 metriä.

Kadun pintakuivatus hoidetaan hulevesiviemäreillä, hulevedet johdetaan maastoon. ”eBaanan” kuivatus hoidetaan avo-ojin. Katu ja ”eBaana” valaistaan ja vierialueet nurmetetaan, kadunvarren viherkaistoille istutetaan puita. Kadulle asetetaan 40 km/h aluenopeusrajoitus.

Eteläväylän suunnittelussa on varauduttu Kaijanlammentien ja Sohlberginkadun risteysten muuttamiseen myöhemmin liikennevalo-ohjatuksi asentamalla kadun rakentamisen yhteydessä suojaputket mahdollisille liikennevalokaapeleille.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2019 on varattu 1,1 M€ euron määräraha Keljonkankaan yhtenäiskoulun liikennejärjestelyjen toteuttamiseksi ja 100 000 euroa ”eBaanan” rakentamiseen. Lisäksi tulevat vesihuoltolinjojen ja kaukolämpölinjan toteuttamiskustannukset. Liikennejärjestelyihin on alustavasti varattu 400 000 € määräraha vuodelle 2020. 

Nähtävilläolo

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Kivääritehtaankatu 6, ovi A1 16.–29.4.2019.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. 014 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Keljonkankaantie Norkkokatu asemapiirustus (pdf)

Keljonkankaantie Norkkokatu pituusleikkaus (pdf)

Norkkokatu Sohlberginkatu pituusleikkaus (pdf)

Keljonkankaan alikulkukäytävä yleispiirustus (pdf)