Ankkuripolun ja Ruorikujan katusuunnitelmat

Ankkuripolku ja Ruorikuja sijaitsevat Haapaniemessä. Kadut ovat Noukanniementiestä erkaantuvia tonttikatuja. Ankkuripolun pituus on 85 metriä ja Ruorikujan pituus 50 metriä.

Asemakaavassa tontit on määritelty omakotitaloja varten merkinnällä AO u2/3. Länsipuolella on laaja omakotitaloalue.

Suunnittelualue on pääosin käytössä olevaa peltomaata.  Peltoa ympäröi metsäkaistale.

Katujen suunniteltu leveys on viisi metriä ja kadut päättyvät kääntöpaikkaan.

Kadulle on suunniteltu jätevesiviemäri ja vesijohto. Jätevesiviemäri ja vesijohto johdetaan pohjoispuolen kaavoitetun mutta rakentamattoman alueen itäreunaa pitkin ja yhdistetään Kaaritien rakennettuun verkostoon. Rakennettavan johtolinjan pituus on 380 metriä.

Hulevedet johdetaan sivuojia ja rakennettavia rumpuja pitkin Päijänteeseen.

Luiskat ja ojapainanteet nurmetetaan. Katu valaistaan ja liikennemerkit asennetaan.

Ankkuripolku ja Ruorikuja ovat vuoden 2019 kunnallistekniikan investointiohjelmassa. Suunnitelman mukaan katujen rakentamisen kustannusarvio on yhteensä noin 120 000 euroa.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Kivääritehtaankatu 6, ovi A1 16. – 29.10.2018.

Lisätiedot: suunnittelurakennusmestari Jouko Manninen, puh. (014) 266 2483

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaukset (pdf)

Kaupunginosa: