Ailakinkadun katusuunnitelman muutos

Suunnittelukohde sijaitsee Tourulan kaupunginosassa noin kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta koilliseen, Rusokinkadun ja Vapaaherrantien välillä. Suunnittelualueen asemakaava on saanut lainvoiman 26.3.2018. 

Suunnittelualueella sijaitsee uusi monisukupolvikortteli, päiväkoti sekä liikerakennuksia. Ailakinkadun kautta on järjestetty huoltoliikenne useaan liikerakennukseen.

Suunnitelman sisältö

Ailakinkadun katusuunnitelman muutoksen tavoitteena on järjestää toimivat ja turvalliset kulkuyhteydet alueelle rakentuviin toimintoihin, sekä saada alue näyttämään yhtenäiseltä.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys on noin 21 metriä. Ailakinkadun päällystetyn ajoradan leveys säilyy 7,0 metrissä. Ailakinkadun pohjoispuolelle rakennetaan 2,5 m levyinen jalkakäytävä. Kadun eteläpuolella sijaitsevaa nykyistä yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää päällystetään tasausmuutosten ja valaistuskaapelointien vaatimalta alueelta.

Ailakinkadulle tehdään korotettu suojatie päiväkodin kohdalle ja nykyinen hidaste puretaan. Ajoradan sivukaltevuus muuttuu alkuosasta, monisukupolvikorttelin kohdalta yksipuoleiseksi ja palautuu kaksipuoleiseksi paalulla 129, korotetun suojatien kohdalla.

Uudelle jalkakäytävälle rakennetaan kokonaan uusi valaistus. Ajoradalle asennetaan yksi uusi valaisin ja yksi valaisin siirtyy. Muihin ajoradan pylväisiin vaihdetaan uudet LED-valaisimet vanhan tekniikan tilalle.

Kadun pohjoispuolelle istutetaan uusia tammia ja nykyisiä tammia suojellaan. Vierialueille istutetaan pensaita. Eteläpuolella jatketaan nykyistä nurmialuetta uudelle suojatielle asti.  Katu kuuluu 40 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Ailakinkadulle ei ole erikseen varattu rahaa kunnallistekniikan investointiohjelmassa. Katu rahoitetaan Kankaan alueen kaduille osoitetusta rahoituksesta. Hanke on tarkoitus toteuttaa kesä-syyskaudella 2020.

Nähtävilläolo

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä kaupungin verkkosivujen lisäksi palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 21.7.–3.8.2020.

Suunnitelmamateriaalit

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Asiasanat: