Jätehuolto

Jätehuollon valvonnasta vastaavat Jyväskylässä kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen ja Keski-Suomen ELY-keskus.

Jätehuolto järjestetään Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja Toivakan alueella seudullisesti. Siirry varsinaisille Jyväskylän seudun jätehuollon verkkosivuille.

Jätehuolto lyhyesti

Jätehuollon käytännön palvelutehtävistä vastaa kuntien omistama jäteyhtiö Mustankorkea Oy. Mustankorkean toimialueella asuu yli 170 000 asukasta. Mustankorkea Oy vastaa jätehuollon käytännön toteuttamisesta eli se tarjoaa kuntalaisille jätehuoltopalvelut huolehtimalla jätteiden keräyksestä, kuljetuksesta, vastaanotosta, käsittelystä ja hyödyntämisestä sekä jäteneuvonnasta.

Palveluihin kuuluvat mm. Mustankorkean jätekeskus ja lajittelupiha, hyötykeräyspisteet, aluekeräyspisteet, vaarallisten jätteiden kiinteät vastaanottopaikat sekä kiertävät keräykset.

Ota yhteyttä Mustankorkeaan, kun

  • ilmoitat kiinteistön jätehuoltojärjestelyistä (oma tai yhteinen jäteastia)
  • muutat omia jätehuoltopalveluja, esimerkiksi tyhjennysväliä tai laskutustietoja
  • haluat selvittää jätelaskuun liittyviä asioita
  • haluat saada lisätietoa jätteiden lajittelusta tai käsittelystä
  • ilmoitat kompostoinnista tai yhteisestä jäteastiasta
  • haluat antaa palautetta hyötykeräyspisteistä ja vaarallisen jätteiden keräyksestä

Jätehuollon viranomaistehtävät ovat Jyväskylän seudun jätelautakunnan vastuulla. Lautakunta päättää muun muassa jätehuoltomääräyksistä ja jätetaksasta sekä seuraa kiinteistöjen jätehuoltojärjestelyiden asianmukaisuutta.

Jätehuoltoviranomaiseen voit olla yhteydessä, kun

  • haluat pidentää sekajäteastian tyhjennysvälin 8 viikkoon
  • haluat ilmoittaa asuinkelvottomasta kiinteistöstä jätehuoltovelvoitteiden poistamiseksi
Asiasanat: