Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kanava, silta ja taustalla punatiilirakennus.

Lisätietoja:

Yleissuunnitteluinsinööri Paula Tuomi
p. 044 543 6686
paula.tuomi[at]jyvaskyla.fi

Kaavoitusbiologi Anne Laita
p. 050 311 9927
anne.laita[at]jyvaskyla.fi

Kuva
Vesiensuojelun tehostamisohjelman logo

Jyväskylän kaupungin vetämä HULVA-hanke on osa ympäristöministeriön rahoittamaa vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Hanke on saanut tehostamisohjelman Kaupunkivedet ja haitalliset aineet  -teemarahoitusta. Vesiensuojelun tehostamisohjelmassa tavoitellaan vesistökuormituksen vähentämistä tehostamalla kaupunkien hulevesien hallintaa ja käsittelyä. Hanke ajoittuu vuosille 2021-2022.

Hankkeen tavoitteena on lisätä eri toimijoiden tietoa ja ymmärrystä hulevesien käsittelyrakenteiden suunnitteluun, kunnossapitoon ja seurantaan. Hankkeessa kerätään seurantatietoa luonnonmukaisten hulevesirakenteiden toimivuudesta ja rakentamisen aikaisten hulevesien hallinnasta. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa siitä, miten eri hulevesirakenteet vaikuttavat huleveden laatuun ja määrään. Lisäksi kerätään tietoa hulevesirakenteiden ylläpitokokemuksista.

Seurannalla selvitetään, miten ratkaisut toimivat sekä miten ja millaisissa ratkaisuissa saadaan parhaat tulokset. Huleveden laatua, määrää ja kasvillisuutta seurataan eri-ikäisissä ja -tyyppisissä hulevesirakenteissa: Kankaan kanavassa (2018), Eerolanpuron kosteikossa (2017) sekä Puutarhakadun Green Street -ratkaisuissa (2019 ja 2021). Seurannassa hyödynnetään ja testataan monipuolisesti muun muassa erilaisia langattomia antureita, jotta rakenteiden toimivuudesta saadaan kattava käsitys.

Hankkeen toisessa osiossa toimijat laativat yhteistyössä ohjeistukset katujen ja tonttien rakentamisen aikaisten hulevesien hallintaan. Yhteinen toimintamalli pyrkii selkeyttämään yhteiset tavoitteet ja toimijoiden roolit sekä tunnistamaan nykyisen prosessin ongelmat. Ohjeistusta testataan ja kehitetään vuonna 2022 Jyväskylään sijoittuvassa rakennusprojektissa.