Palvelualoite

Katso tarkemmat ohjeet ja kuvaus prosessista: Kaupunginvaltuuston vahvistamat palvelualoitetta koskevat menettelyohjeet (pdf)

Tee palvelualoite!

Lisätietoja
kaupunginlakimies Jaana Nyman, Jyväskylän kaupunki
puh. 014 266 1520

Palvelualoitteella kuntalaisella on mahdollisuus tehdä aloite kaupungin omana työnä tehtävän palvelun tai toiminnon kilpailuttamisesta ja ulkoistamisesta tai kokonaan yksityistämisestä. Aloitteessa tulee ilmetä perusteet, kuinka palvelu tai toiminto voitaisiin tuottaa laadullisesti paremmin ja kustannustehokkaasti jonkin ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta.

Palvelualoitetta ei voi tehdä lakisääteisistä viranomaistehtävistä, strategisesta johtamisesta tai toiminnasta, jota sopimuksen perusteella hoitaa jokin muu kaupungin ulkopuolinen juridinen henkilö, konserniyhtiöiden toiminnasta eikä sosiaali- ja terveyspalveluista.

Jyväskylän kaupunginvaltuusto on 28.8.2017 päättänyt, että palvelualoitteita on mahdollista tehdä Jyväskylän kaupungille valtuustokaudelle 2017-2021.

Palvelualoitteen voi tehdä palvelualoitelomakkeella tai kirjallisesti Jyväskylän kaupungin kirjaamoon:
Jyväskylän kaupunki / Kirjaamo
Vapaudenkatu 32 PL 193, 40101 Jyväskylä
kirjaamo[at]jkl.fi

 


Tee palvelualoite!


 

Katso tarkemmat ohjeet ja kuvaus prosessista: Kaupunginvaltuuston vahvistamat palvelualoitetta koskevat menettelyohjeet (pdf)

Tee palvelualoite!

Lisätietoja
kaupunginlakimies Jaana Nyman, Jyväskylän kaupunki
puh. 014 266 1520