Hyppää pääsisältöön
Kuva
Linkki Kuokkalan sillalla. Kuva Jiri Halttunen
Pääsisältö

Jyväskylän kaupunki noudattaa hankinnoissaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja kaupungin ohjeita kuten hankintojen linjauksia 2021-2024, hallintosääntöä sekä hankintaohjetta.

Jyväskylän kaupungin hankintapalvelut toimii osana konsernihallintoa. Hankintapalvelut toimii konsultoivana asiantuntijaorganisaationa kaupungin eri toimialoille ja liikelaitoksille. Lisäksi se vastaa Jyväskylän kaupungin keskitetyistä tavara- ja palveluhankinnoista.

Tavoitteenamme on solmia sopimuksia, joilla taataan laadukkaat ja kustannustehokkaat hankinnat. Pyrimme sopimuskumppaneina olevien toimittajien kanssa hyvään yhteistyöhön. Tavoitteemme on kehittää yhdessä asiakkaidemme ja sopimuskumppaniemme kanssa uusia ja parempia toimintatapoja. 

Edistämme sopimuksin ja toiminnallamme Jyväskylän kaupungin hankintojen strategisia linjauksia ennakoivasta ja avoimesta toiminnasta, prosessien sähköisyydestä, ympäristöystävällisestä ja kestävästä kehityksestä sekä yritysyhteistyöstä.

Kynnysarvot ylittävät kilpailutukset ja tietopyynnöt julkaistaan sähköisesti HILMA-sivustolla ja Tarjouspalvelu-portaalissa. Pienhankinnoissa hyödynnämme Tarjouspalvelu-portaalia. 

Löydät linkit eri julkaisukanaviin sivulta Avoimia ja tulevia tarjouspyyntöjä.

Hankintapalveluiden yhteystiedot

Hankintapäällikkö Pauliina Virtanen 
Asiantuntijat:

Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi[at]jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupunki
Konsernihallinto / Hankintapalvelut
PL 1008, 40101 Jyväskylä

Käyntiosoite
Kilpisenkatu 1, 3. krs, 40100 Jyväskylä

Hankintojen linjaukset

Jyväskylän kaupunginhallitus on hyväksynyt Jyväskylän kaupungin hankintojen linjaukset vuosille 2021-2024. 

 

Ostolaskudata

Julkaisemme ostolaskudataa ja tästä kokonaisuudesta käy ilmi ostojen monipuolisuus. Aineistosta näkyy mm. tilaajayksiköt ja toimittajat.

Tutustu avoimeen ostolaskudataan

Asiasanat:  
kilpailutus
hankinta