Hyppää pääsisältöön
Kuva
Linkki Kuokkalan sillalla. Kuva Jiri Halttunen
Pääsisältö

Jyväskylän kaupunki noudattaa hankinnoissaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja kaupungin ohjeita kuten hankintojen linjauksia 2021-2024, hallintosääntöä sekä hankintaohjetta.

Jyväskylän kaupungin kilpailuttamispalvelut toimii osana konsernihallintoa. Kilpailuttamispalvelut toimii konsultoivana asiantuntijaorganisaationa kaupungin eri toimialoille ja liikelaitoksille. Lisäksi se vastaa Jyväskylän kaupungin keskitetyistä tavara- ja palveluhankinnoista.

Tavoitteenamme on solmia sopimuksia, joilla taataan laadukkaat ja kustannustehokkaat hankinnat. Pyrimme sopimuskumppaneina olevien toimittajien kanssa hyvään yhteistyöhön. Tavoitteemme on kehittää yhdessä asiakkaidemme ja sopimuskumppaniemme kanssa uusia ja parempia toimintatapoja. Edistämme sopimuksin ja toiminnallamme Jyväskylän kaupungin hankintojen strategisia linjauksia ennakoivasta ja avoimesta toiminnasta, prosessien sähköisyydestä, ympäristöystävällisestä ja kestävästä kehityksestä sekä yritysyhteistyöstä.

Kynnysarvot ylittävät kilpailutukset ja tietopyynnöt julkaistaan sähköisesti HILMA-sivustolla ja Tarjouspalvelu-portaalissa. Pienhankinnoissa hyödynnämme Tarjouspalvelu-portaalia. Löydät linkit eri julkaisukanaviin sivulta Avoimia ja tulevia tarjouspyyntöjä.

Hyvinvointialueuudistus

Hyvinvointialuemuutos on aiheuttanut muutoksia ja sopimuksien siirtoja hankintasopimuksiin.   Mikäli aiheesta on kysyttävää, voit olla yhteydessä kilpailuttamispalveluihin. Hyvinvointialueen toimintaan liittyvissä sopimuksissa, olettehan yhteydessä Keski-Suomen hyvinvointialueeseen. 

Kilpailuttamispalveluiden yhteystiedot

Hankintapäällikkö Pauliina Virtanen 
Asiantuntijat:

Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi[at]jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupunki
Konsernihallinto / Laki- ja kilpailuttamispalvelut
PL 1008, 40101 Jyväskylä

Käyntiosoite
Kilpisenkatu 1, 2. krs, 40100 Jyväskylä

Hankintojen linjaukset

Jyväskylän kaupunginhallitus on hyväksynyt Jyväskylän kaupungin hankintojen linjaukset vuosille 2021-2024. 

Hankintojen linjaukset -dokumentin voi lukea pdf-versiona myös Jyväskylän kaupungin verkkosivujen Kaupunkistrategian alaisista linjauksista (Ohjelmat ja linjaukset).

Julkiset hankinnat - koronatilanne

Julkisten hankintojen neuvontayksikön ohjeistus - koronaviruksen mahdollisia vaikutuksia julkisiin hankintoihin ja hankintasopimuksiin

Ostolaskudata

Julkaisemme ostolaskudataa ja tästä kokonaisuudesta käy ilmi ostojen monipuolisuus. Aineistosta näkyy mm. tilaajayksiköt ja toimittajat.

Tutustu avoimeen ostolaskudataan

Asiasanat:  
kilpailutus
hankinta