Hankinnat

Jyväskylän kaupunki noudattaa hankinnoissaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja kaupungin ohjeita kuten hallintosääntöä sekä hankintaohjetta.

Jyväskylän kaupungin kilpailuttamispalvelut toimii osana konsernihallintoa laki- ja kilpailuttamispalvelut-yksikössä. Kilpailuttamispalvelut toimii konsultoivana asiantuntijaorganisaationa kaupungin eri toimialoille ja liikelaitoksille. Lisäksi se vastaa Jyväskylän kaupungin keskitetyistä tavara- ja palveluhankinnoista eli ns. yhteishankinnoista.

Erillishankinnat ja urakkakilpailutukset kilpailutetaan toimialojen toimeksiantoon perustuen tai toimialojen omien asiantuntijoiden toimesta. Toimialat vastaavat näiden osalta hankintapäätöksen tekemisestä ja sopimusseurannasta.

Tavoitteenamme on solmia sopimuksia, joilla taataan laadukkaat ja kustannustehokkaat hankinnat. Pyrimme sopimuskumppaneina olevien toimittajien kanssa hyvään yhteistyöhön. Tavoitteemme on kehittää yhdessä asiakkaidemme ja sopimuskumppaniemme kanssa uusia ja parempia toimintatapoja. Edistämme sopimuksin ja toiminnallamme Jyväskylän kaupungin hankintojen strategisia linjauksia ennakoivasta ja avoimesta toiminnasta, prosessien sähköisyydestä, ympäristöystävällisestä ja kestävästä kehityksestä sekä yritysyhteistyöstä.

Kynnysarvot ylittävät kilpailutukset ja tietopyynnöt julkaistaan sähköisesti HILMA-sivustolla ja Tarjouspalvelu-portaalissa. Pienhankinnoista kaupunki ilmoittaa Pienhankintapalvelu-portaalissa. Löydät linkit eri julkaisukanaviin välilehdeltä Kilpailutuskalenteri.

Ajankohtaista

Hankintamarkkinat tulee taas!

Mitä Jyväskylän kaupunki ostaa? Miten tarjota kaupungille tuotteita tai palvelua? Hankintamarkkinoilla keskustellaan kaupungin tulevista hankinnoista!

Tänä syksynä hankintamarkkinat järjestetään
ti 13.11.2018 klo 17.00-18.30 Jyväskylän kaupungintalolla.

Tervetuloa mukaan! Tapahtuma on maksuton. Tilaisuudessa kahvitarjoilu.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen
Ennakkoon osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/EP/8389A560032B8CF5

Ohjelma
Avauspuheenvuoro - Timo Koivisto, kaupunginjohtaja

Ajankohtaisia hankintoja Jyväskylässä ja asiaa tarjouskilpailuun osallistumisesta - Annika Temonen, kilpailuttamispalvelut

Vapaamuotoista keskustelua tulevista hankinnoista kaupunkikonsernin edustajien esittelypisteillä

Lisätietoja
Annika Temonen, kilpailuttamispalvelut, p. 014 266 8787

Yhteystiedot

Hankintajohtaja Pauliina Virtanen, puh. 014 266 1410
Erityisasiantuntija Annika Temonen, puh. 014 266 8787
Hankinta-asiantuntija Joona Kankainen, puh. 014 266 1980
Hankinta-asiantuntija Hanna Siirtola, puh. 014 266 3071
Hankinta-asiantuntija Mari Sakala, puh. 014 266 8788
Hankinta-asiantuntija Raisa Niskasaari, puh. 014 266 1656
Hankintasuunnittelija Jari Jaatinen, puh. 014 266 1407
Hankintavastaava Merja Syvänoro, puh. 014 266 1411

Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi[at]jkl.fi

Jyväskylän kaupunki
Konsernihallinto / Laki- ja kilpailuttamispalvelut
PL 1008, 40101 JYVÄSKYLÄ

Käyntiosoite
Kilpisenkatu 1, 2. krs, 40100 Jyväskylä