Hankinnat

Jyväskylän kaupungin hankintaohje löytyy täältä: Hankintaohje 1.1.2019 alkaen

Jyväskylän kaupunki noudattaa hankinnoissaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja kaupungin ohjeita kuten hallintosääntöä sekä hankintaohjetta.

Jyväskylän kaupungin kilpailuttamispalvelut toimii osana konsernihallintoa laki- ja kilpailuttamispalvelut-yksikössä. Kilpailuttamispalvelut toimii konsultoivana asiantuntijaorganisaationa kaupungin eri toimialoille ja liikelaitoksille. Lisäksi se vastaa Jyväskylän kaupungin keskitetyistä tavara- ja palveluhankinnoista eli ns. yhteishankinnoista.

Erillishankinnat ja urakkakilpailutukset kilpailutetaan toimialojen toimeksiantoon perustuen tai toimialojen omien asiantuntijoiden toimesta. Toimialat vastaavat näiden osalta hankintapäätöksen tekemisestä ja sopimusseurannasta.

Tavoitteenamme on solmia sopimuksia, joilla taataan laadukkaat ja kustannustehokkaat hankinnat. Pyrimme sopimuskumppaneina olevien toimittajien kanssa hyvään yhteistyöhön. Tavoitteemme on kehittää yhdessä asiakkaidemme ja sopimuskumppaniemme kanssa uusia ja parempia toimintatapoja. Edistämme sopimuksin ja toiminnallamme Jyväskylän kaupungin hankintojen strategisia linjauksia ennakoivasta ja avoimesta toiminnasta, prosessien sähköisyydestä, ympäristöystävällisestä ja kestävästä kehityksestä sekä yritysyhteistyöstä.

Kynnysarvot ylittävät kilpailutukset ja tietopyynnöt julkaistaan sähköisesti HILMA-sivustolla ja Tarjouspalvelu-portaalissa. Pienhankinnoista kaupunki ilmoittaa Pienhankintapalvelu-portaalissa. Löydät linkit eri julkaisukanaviin välilehdeltä Kilpailutuskalenteri.

Ajankohtaista

Jyväskylän kaupungin hankintamarkkinat syksyllä 2019

Mikä?
Jyväskylän kaupungin hankintamarkkinoilla kaupunkikonserni esittelee kilpailutukseen tulevia hankintojaan. Tilaisuus sisältää rentoa keskustelua, kysymyksiä ja pohdintaa ostamisen ja hankkimisen parissa!
Tilaisuudessakin esiteltävät, tulevat kilpailutukset päivitetään kaupungin nettisivuille ennen tilaisuutta. Löydät kilpailutuskalenterin täältä: https://www.jyvaskyla.fi/hankinnat/kilpailutuskalenteri
Kenelle?
Erityisesti Jyvässeudun alueen yrittäjille, yrityksille ja toimijoille
Milloin ja missä?
Puolivuosittain Jyväskylässä. Seuraava tilaisuus järjestetään loka-marraskuussa 2019. Seuraa ilmoitteluamme!

Yhteystiedot

Hankintapäällikkö Pauliina Virtanen, puh. 014 266 1410
Erityisasiantuntija Annika Temonen, perhevapaalla 19.6.2020 asti
Erityisasiantuntija Virpi Ruuskanen, puh. 014 266 4817
Hankinta-asiantuntija Joona Kankainen, puh. 014 266 1980
Hankinta-asiantuntija Hanna Siirtola, puh. 014 266 3071
Hankinta-asiantuntija Mari Sakala, puh. 014 266 8788
Hankinta-asiantuntija Raisa Niskasaari, puh. 014 266 1656
Hankintasuunnittelija Jari Jaatinen, puh. 014 266 1407
Hankintavastaava Merja Syvänoro, puh. 014 266 1411

Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi[at]jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupunki
Konsernihallinto / Laki- ja kilpailuttamispalvelut
PL 1008, 40101 JYVÄSKYLÄ

Käyntiosoite
Kilpisenkatu 1, 2. krs, 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupungin hankintaohje löytyy täältä: Hankintaohje 1.1.2019 alkaen