Hankinnat ja kilpailutus

Tarjouspyynnöt

Jyväskylän kaupungin hankintaohje: Hankintaohje 1.1.2019 alkaen

Julkisten hankintojen neuvontayksikön ohjeistus - koronaviruksen mahdollisia vaikutuksia julkisiin hankintoihin ja hankintasopimuksiin

Jyväskylän kaupunki noudattaa hankinnoissaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja kaupungin ohjeita kuten hallintosääntöä sekä hankintaohjetta.

Jyväskylän kaupungin kilpailuttamispalvelut toimii osana konsernihallintoa laki- ja kilpailuttamispalvelut-yksikössä. Kilpailuttamispalvelut toimii konsultoivana asiantuntijaorganisaationa kaupungin eri toimialoille ja liikelaitoksille. Lisäksi se vastaa Jyväskylän kaupungin keskitetyistä tavara- ja palveluhankinnoista eli ns. yhteishankinnoista.

Erillishankinnat ja urakkakilpailutukset kilpailutetaan toimialojen toimeksiantoon perustuen tai toimialojen omien asiantuntijoiden toimesta. Toimialat vastaavat näiden osalta hankintapäätöksen tekemisestä ja sopimusseurannasta.

Tavoitteenamme on solmia sopimuksia, joilla taataan laadukkaat ja kustannustehokkaat hankinnat. Pyrimme sopimuskumppaneina olevien toimittajien kanssa hyvään yhteistyöhön. Tavoitteemme on kehittää yhdessä asiakkaidemme ja sopimuskumppaniemme kanssa uusia ja parempia toimintatapoja. Edistämme sopimuksin ja toiminnallamme Jyväskylän kaupungin hankintojen strategisia linjauksia ennakoivasta ja avoimesta toiminnasta, prosessien sähköisyydestä, ympäristöystävällisestä ja kestävästä kehityksestä sekä yritysyhteistyöstä.

Kynnysarvot ylittävät kilpailutukset ja tietopyynnöt julkaistaan sähköisesti HILMA-sivustolla ja Tarjouspalvelu-portaalissa. Pienhankinnoista kaupunki ilmoittaa Pienhankintapalvelu-portaalissa. Löydät linkit eri julkaisukanaviin sivulta Avoimia ja tulevia tarjouspyyntöjä.

Kilpailuttamispalveluiden yhteystiedot:

Hankintapäällikkö Annika Temonen 

Pauliina Virtanen virkavapaalla

Asiantuntijat:
Jari Jaatinen
Joona Kankainen
Raisa Niskasaari, poissa 30.10.2020 saakka
Virpi Ruuskanen
Mari Sakala
Hanna Siirtola
Janne Väisänen

Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi[at]jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupunki
Konsernihallinto / Laki- ja kilpailuttamispalvelut
PL 1008, 40101 Jyväskylä

Käyntiosoite
Kilpisenkatu 1, 2. krs, 40100 Jyväskylä

Tarjouspyynnöt

Jyväskylän kaupungin hankintaohje: Hankintaohje 1.1.2019 alkaen

Julkisten hankintojen neuvontayksikön ohjeistus - koronaviruksen mahdollisia vaikutuksia julkisiin hankintoihin ja hankintasopimuksiin