Hyppää pääsisältöön
Kuva
Nosturin koukku

Jyväskylän keskustan alueella on noin kaksi hehtaaria sulanapitojärjestelmiä, joiden olemassaolo tulee huomioida katualueella työskenneltäessä. Sulanapitojärjestelmät toimivat kadun päällysteen alla olevassa muoviputkistossa kiertävän glykolin avulla. Muoviputkisto on valettu betoniin lukuun ottamatta Kävelykadun järjestelmää, joka on asennettu hiekkaan. Tämän vuoksi Kävelykadun sulanapitojärjestelmän alueella toimimiselle on asetettu painorajoituksia.

Sulanapitojärjestelmän putket kävelykadulla

Raskaiden ajoneuvojen liikkuminen Kävelykadun sulanapitojärjestelmän alueella

Akselipainoltaan yli 8 tonnin ajoneuvon liikkuminen Kävelykadulla vaatii aina erityistarkastelun. Hakijan tulee hakemuksessaan esittää akselikuormat ja renkaiden kosketuspinta-alat. Suurin sallittu akselipaino kävelykadulla saa olla enintään 12,7 tonnia.

Akselipainoltaan yli 10 tonnin ajoneuvon liikkuminen edellyttää lisäksi kaupungin nimeämän valvojan läsnäoloa ja vanerilevyjen käyttöä renkaiden alla. Levyjen paksuuden tulee olla vähintään 25 mm ja levyjen koon vähintään 1,2 x 2,4 m. Ajolinjojen tulee olla suoria.

Nostotyöt

Noston aikana tukijalkojen alla on oltava jäykkä teräksinen levy (vähimmäisvahvuus 30 mm) tai taipumaton levyrakenne. Jos alusrakenne on taipuisa, on sen koko mitoitettava erikseen jäykkyyden mukaan. Luvan hakija ilmoittaa lupahakemuksessa joko koenostoilla mitatun tai nosto-ohjelmalla määritetyn tukijaloille tulevan maksimikuorman. Nostolaitteen tukijalan jäykän aluslevyn tai –rakenteen sivujen tulee olla vähintään alla olevan kaavion mukaiset. Sivupituudeltaan alle 30 cm kokoisia tukia ei saa käyttää.

Nostot Jyväskylän Kävelykadulla, tarvittava nosturin jäykän tuen koko (pdf)

Asiasanat: