Palvelualoite

Katso tarkemmat ohjeet: Kaupunginvaltuuston vahvistamat palvelualoitetta koskevat menettelyohjeet. (pdf)

Lisätietoja: hankintajohtaja Pauliina Virtanen, Jyväskylän kaupunki, puh. 014 266 1410

Palvelualoitteella kuntalaisella on mahdollisuus tehdä aloite kaupungin omana työnä tehtävän palvelun tai toiminnon kilpailuttamisesta ja ulkoistamisesta tai kokonaan yksityistämisestä. 


Aloitteessa tulee ilmetä perusteet, kuinka palvelu tai toiminto voitaisiin tuottaa laadullisesti paremmin ja kustannustehokkaasti jonkin ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta. 


Palvelualoitetta ei voi tehdä lakisääteisistä viranomaistehtävistä, strategisesta johtamisesta tai toiminnasta, jota sopimuksen perusteella hoitaa jokin muu kaupungin ulkopuolinen juridinen henkilö, konserniyhtiöiden toiminnasta eikä sosiaali- ja terveyspalveluista. 


Jyväskylän kaupunginvaltuusto on 28.8.2017 päättänyt, että palvelualoitteita on mahdollista tehdä Jyväskylän kaupungille valtuustokaudelle 2017-2021.


Palvelualoitteen voi tehdä kirjallisesti ja se toimitetaan Jyväskylän kaupungin kirjaamoon joko sähköisesti tai postitse: 

Jyväskylän kaupunki 

Kirjaamo 

Vapaudenkatu 32 

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ 

kirjaamo[at]jkl.fi 

 

Katso tarkemmat ohjeet ja kuvaus prosessista: Kaupunginvaltuuston vahvistamat palvelualoitetta koskevat menettelyohjeet tästä. (pdf)

 

Katso tarkemmat ohjeet: Kaupunginvaltuuston vahvistamat palvelualoitetta koskevat menettelyohjeet. (pdf)

Lisätietoja: hankintajohtaja Pauliina Virtanen, Jyväskylän kaupunki, puh. 014 266 1410