Kansalaistoiminnan avustusten yleiset periaatteet

Lisätietoja kansalaistoiminnan avustuksista:

erikoissuunnittelija Pirjo Piispanen, p. 014 266 4044
pirjo.piispanen(at)jyvaskyla.fi

kulttuuripäällikkö Mari Aholainen, p. 014 266 4040
mari.aholainen(at)jyvaskyla.fi

 • Hakijayhdistyksen tai -yhteisön kotikaupungin on oltava Jyväskylä.
 • Hakijayhdistykseltä tai -yhteisöltä edellytetään omarahoitusosuutta tai muuta aktiivista panosta avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa.
 • Hakemus on jätettävä sähköiseen järjestelmään määräaikaan mennessä, myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.  
 • Toiminta-avustus myönnetään yhdistykselle sivistyksen toimialalla vain yhdestä kategoriasta (kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- tai kansalaistoiminta)
 • Kohdeavustuksia ei myönnetä jälkikäteen anottuihin, jo toteutuneisiin tapahtumiin, hankkeisiin tai kuluihin.
 • Kohdeavustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Käyttötarkoituksen muutoksesta on otettava yhteyttä avustuksen myöntäjään.
 • Avustus voidaan siirtää käsiteltäväksi toiselle, hakemuksen sisällön kannalta paremmin sopivalle palvelualalle. 
 • Avustukset ovat vuosisidonnaisia eli avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana.
 • Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarvittaessa tarkastuttaa avustuksen saaneen yhdistyksen tilit. Avustuksen myöntäjä voi periä myönnetyn avustuksen takaisin, jos avustuksen saaja ei noudata annettuja ohjeita.

Avustuksia ei myönnetä

 • Tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai joiden tarkoitus on liiketaloudellinen toiminta
 • Investointeihin ja kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan
 • Kaupalliseen kustannus- ja julkaisutoimintaan
 • Apurahoina ja stipendeinä edelleen jaettaviksi
 • Peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja opinnäytetöiden tekemiseen
 • Opinto- ja virkistysmatkoihin, pääsääntöisesti avustusta ei myöskään  myönnetä ulkomaille suuntautuvan matkan kustannuksiin
 • Alkoholi-, elintarvike-, kahvitarjoilu- tai ruokailukustannuksiin
 • Kaupungin tuottamiin omiin palveluihin

Avustuksen saajan tulee ilmoittaa myönnetyllä avustuksella järjestettävät yleisötilaisuudet Jyväskylän tapahtumakalenteriin www.jyvaskyla.fi/tapahtumat (tapahtumat[at]jkl.fi).

Jyväskylän kaupunki on mainittava, jos avustuksen saaja ilmoittaa tapahtuman, tilaisuuden, julkaisun tms. yhteydessä toiminnan rahoittajat.

Lisätietoja kansalaistoiminnan avustuksista:

erikoissuunnittelija Pirjo Piispanen, p. 014 266 4044
pirjo.piispanen(at)jyvaskyla.fi

kulttuuripäällikkö Mari Aholainen, p. 014 266 4040
mari.aholainen(at)jyvaskyla.fi