Hyppää pääsisältöön

Ennen asunnontarkastuspyynnön tekemistä ympäristöterveydenhuoltoon, tulee asukkaan ja taloyhtiön/omistajan tehdä oma osuutensa asian selvittämiseksi.

Tavoitteena on, että asunto-osakeyhtiöt hoitaisivat sisäilmaongelman selvittämisen asiantuntijoiden kanssa ilman terveydensuojeluviranomaisen asettamia velvoitteita. 

Selvittämistyötä varten on julkaistu erilaisia ohjeita, jotka selvittävät osapuolille prosessia ja auttavat asian ratkaisemisessa.

Terveydensuojeluviranomaista tarvitaan vasta silloin, kun eri osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen sisäilmaongelman selvittämiseksi tai sen poistamiseksi tarvittavista toimenpiteistä tai tarvitaan lausunto terveyshaitasta esim. korjausavustusta varten.

Asukas

 • omatoiminen selvitystyö (mitä puutteita asunnossa on havaittavissa)
 • omia asumistottumusten tarkastelu (mm. ilmanvaihto, siivous, yhtiön sisäiset asumisohjeet)
 • mahdollinen lääkärissä käynti oireilun vuoksi
 • yhteys taloyhtiöön (hall pj), isännöitsijään, vuokranantajaan tai huoltoyhtiöön

Taloyhtiö/asunnon omistaja

tekee/teettää huoneistossa katselmuksen, jossa selvitetään mm. seuraavia perusasioita:

 • asukkaan kuvaamat ongelmat ja havainnot
 • ilmanvaihdon toiminnan edellytykset, laiteviat, tuloilmalaitteet,
 • venttiilien ja suodattimien puhtaus
 • alustava kosteusmittaus kosteista tiloista (tarvittaessa)
 • asukkaan asumistottumukset, asumisohjeiden huomioiminen
 • havaittavat muutokset pinnoissa
 • lämpötila aistinvaraisesti
 • poikkeavat hajut jne

Mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet

 • asukkaan ohjeistus asumistottumuksissa
 • huoltoyhtiön tai muun yrityksen kautta tehtävä huolto/korjaustyö
 • ulkopuolisen asiantuntijan tekemä selvitys havaitun ongelman kartoittamiseksi ja sen poistamiseksi
  • Sisäilmaselvityksiä ja kuntotutkimuksia tekevät esimerkiksi insinööritoimistot ja sisäilma-alan yritykset.
  • Terveyshaitan selvitystyössä tulee käyttää asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaisia ns. ulkopuolisia asiantuntijoita, joita voi hakea seuraavista rekistereistä:
  • Sertifikaattihaku (Eurofins Expert Services), esim. rakennusterveysasiantuntija, sisäilma-asiantuntija
  • Pätevyysrekisteri (FISE), esim. kuntotutkimus, kiinteistöala

Toteutettavat toimenpiteet

 • muita toimenpiteitä ei tarvita, mikäli ongelmat ovat poistuneet
 • asukkaan tulee olla yhteydessä taloyhtiöön, mikäli oireet edelleen jatkuvat
 • mikäli asiaan ole löydettävissä ratkaisua tai asianosaisilla on huomattavia erimielisyyksiä ongelmanratkaisusta, tulee olla yhteydessä terveydensuojeluviranomaiseen

Asian vireilletulo terveydensuojeluviranomaisessa

 • asunnontarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti
 • asian tultua vireille ympäristöterveystarkastaja on yhteydessä asianosaisiin
 • heidän kanssaan sovitaan tarkastusaika ja he ovat läsnä tarkastuksessa
 • laaditaan tarkastuksesta tarkastuskertomus

Yhteystiedot

Ympäristöterveystarkastajat

Yksityiset asunnot (omakotitalot)
p. 0505228729

Asunto-osakeyhtiöt
p. 0405687167
p. 0505166594

Vuokra-asunnot
p. 0405687167
p. 0505166594
p. 0505347189

Lisätietoa

Asumisterveysasetus 
Asumisterveysasetuksen soveltamisohje

Asumisterveys (Valvira)