Hyppää pääsisältöön
Kuva
Metsätie. Kuva Touho Häkkinen
Pääsisältö

Yksityisteiden nimet, osoiteviitat ja numerokyltit

Yksityistien nimi haetaan nimistötyöryhmältä. Nimen antamisen edellytyksenä on, että tiellä on kolme osoitenumeroitavaa kiinteistöä tai esim. asemakaavassa on osoitettu alueelle rakennuspaikkoja.

Hakemuksen yksityistien nimestä voi osoittaa Kaupunkirakenteen neuvontaan kaupunkirakenne[at]jyvaskyla.fi

Yksityisteiden tiekunnat asentavat ja kunnossapitävät teidensä osoiteviitat.

Talojen numerokylttien asentamisesta vastaavat kiinteistöjen omistajat. Mikäli numerokyltti sijoitetaan jonkun toisen omistamalle kiinteistölle, ota ensin yhteys kyseisen kiinteistön omistajaan tai tiekuntaan.

Yksityisteiden valaistus

Yksityistielaki (560/2018) säätelee yksityisteiden rakentamista ja ylläpitoa. Sen mukaan tienpito eli tien tekeminen ja ylläpito kuuluu yksityistien tiehoitokunnalle. Lain perusteella tievalaistus on osa tierakennetta.

Vuoden 2009 kuntaliitosta edeltäneellä ajalla Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta ja Korpilahden kunta ovat avustaneet eräiden yksityisteiden valaistuksen rakentamista. Samalla on tehty päätökset rakennetun valaistuksen ottamisesta kunnan ylläpitoon. Yksityisteiden valaistuksen laajentamista on säännöllisesti toivottu myös muille yksityisteille, mutta sitä ei ole voitu toteuttaa kustannussyistä. Tiehoitokunnat ovatkin olleet eriarvoisessa asemassa tästä syystä.

Kaupunkirakennelautakunta päätti kokouksessaan 28.1.2014, että kaupunki jatkaa yksityisteiden valaistusten ylläpitoa. Yksityisteiden ulkovalaistusten ylläpitokustannukset otetaan kuitenkin jatkossa huomioon yksityistieavustuksia myönnettäessä avustusta vähentävänä tekijänä. Näin tiehoitokunnat saadaan tasa-arvoiseen asemaan. Yksityisteille otetaan samalla käyttöön yösammutukset joka yö klo 23.00- 05.00. Lisäksi kesäkatko tehdään pitempänä. Toimenpiteillä saavutettavat säästöt otetaan huomioon tiehoitokunnan hyväksi.

Jos yksityistiehoitokunta haluaa luopua valaistuksesta, poistaa kaupunki valaistuksen kustannuksellaan.

Asiasanat:  
ulkovalaistus
yksityistie