Rajan määrääminen

Lisätietoja rajan määräämisestä:

Kiinteistöinsinööri
Juha Kantanen, p. 014 266 5082

Jos tontin rajaa osoittava rajamerkki on hävinnyt ja sen sijainnista on riitaa tai epäselvyyttä, voidaan tontin omistajan kirjallisesta hakemuksesta suorittaa tontilla rajanmäärääminen, joka tehdään kiinteistönmääritystoimituksessa.

Jos tontin rajaa osoittava rajamerkki on hävinnyt ja rajan paikasta ei ole naapureiden kesken epäselvyyttä voidaan tontilla suorittaa rajan paikanmerkintämittaus.

Lisätietoja rajan määräämisestä:

Kiinteistöinsinööri
Juha Kantanen, p. 014 266 5082