Småbarnspedagogik i Jyväskylä

Småbarnspedagogik erbjuds i Jyväskylä av kommunala och privata daghem, familjedagvårdare och lekverksamhet/ klubbar. Förskoleundervisning arrangeras i daghem eller daghemsskolor. Verksamheten  styrs av landsomfattande VASU och Jyväskylä stadsplan för småbarnspedagogiken. (För varje barn planeras en individualiserad plan av småbarnsfostran).Det utarbetas en plan för småbarnspedagogik för varje barn.

Familjen kan söka plats för barnet i småbarnsfostran såväl från kommunal som privat dagvård. Jyväskylä stad deltar i bekostnaderna av privat dagvård genom att bevilja familjen en servicesedel.

Småbarnspedagogikens inskolning

Inskolning hjälper barnet att börja med småbarnspedagogik och ett nytt skede i livet.Inskolningen börjar med  ett samtal hemma hos familjen samt besök i daghemmet eller hos familjedagsvårdaren. Föräldern får  vara med vid inskolningen.

Småbarnspedagogiken och förskolan med barn med främmande språk som modersmål och flerspråkiga barn

I småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen för flerspråkiga barn tar man hänsyn till  barnets eget modersmål och kultur samt inlärning av finskaspråket . S2-undervisning (= finska som andra språk) ordnas i småbarnspedagogiken i vardagssituationer och ledda aktiviteter.  Barn i förskoleålder får modersmålsundervisning.

Småbarnspedagogik och förskoleundervisning för barn med främmande språk som modersmål och flerspråkiga barn

Taru Kivijärvi, pedagogisk specialist, tfn. 014 266 3173, 050 545 7127
Katri Manninen, speciallärare i småbarnspedagogik, tfn. 014 266 7636, 050 312 5296

Individualiserat stöd i småbarnspedagogik

Individualiserat stöd i småbarnsfostran arrangeras som en del av annan verksamhet i barnets närområdes daghem, familjevård eller klubbgruppen. Målen för verksamheten definieras och stödet för barnet planeras tillsammans med vårdnadshavaren och andra specialister och sen registreras i barnets plan för småbarns pedagogik eller förskoleundervisning.
I alla daghem  arbetar  en speciallärare i småbarnspedagogik samt specialassistenter. Kontaktuppgifterna hittas i daghemmens webbsidor. 

Teamet som koordinerar specialsmåbarnsuppfostran

Taru Kivijärvi, Pedagogisk specialist , tfn. 014 2663173
Minna Laiho, koordinerande speciallärare i småbarnspedagogik, tfn. 014 2663176
Sari Rannila, koordinerande speciallärare i småbarnspedagogik, tfn. 014 2663177
Tuire Karjalainen-Muhonen, planerare, speciallärare i småbarnsuppfostran, tfn. 014 2663172