Privat dagvård och servicesedel

Familjen kan söka barnet dagvårdsplats i ett privat daghem, gruppfamiljedaghem eller familjedagvård. Privata daghem och gruppfamiljedaghem som verkar i Jyväskylä finns i sidan Daghem, samma sidor som regionens kommunala daghem. Jyväskylä stad deltar i bekostnaderna av privat dagvård genom att bevilja familjen en servicesedel. Servicesedeln betalas för ett barn som har rätt till dagvård som har plats i privat daghem, gruppfamiljedaghem eller familjedagvård. Servicesedeln i småbarnsfostran är personlig för varje barn och det är inte möjligt att samtidigt få stöd för privat vård eller hemovårdstöd för att ordna vård.

Ledning och övervakning av privat småbarnspedagogik

Jyväskylä stad har övervakningsansvar för privata småbarnspedagogikstjänster. Staden styr därtill privata aktör som den har godkänt. Privat småbarnspedagogiken följer lagen om småbarnspedagogik samt andra nationella grunder, stiftelser och dokument. Familjer frågas alltid att kontollera på serviceledning för småbarnspedagogik att det privata daghemmet eller familjedagvårdaren har gjort en anmälan om sin verksamhet (Lagen om småbarnspedagogiken 44 §).

I privat småbarnspedagogiken gör familjen ett servicekontrakt med serviceproducenten. Innan kontraktet upprättas är det viktigt att bekanta sig med riktlinjer för hur man söker servicesedel och hur barnets vårdtid definieras. 

För att ordna privat dagvård kan familjen även välja FPA:s stöd för hemvård eller stöd för privat vård.