Hyppää pääsisältöön

14.9.2023

Kuva
Tilapalvelun johtokunta, kokousnuija

Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunnan kokoukset 1.8.-31.12.2023
Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta päätti kiinteistöjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti, että johtokunnan kokoukset ajalla 11.10.-31.12.2023 pidetään 11.10., 22.11. ja 13.12.2023 klo 16.00. Ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kokousta seuraavan viikon tiistaina tai seuraavana arkipäivänä sen jälkeen, jos tiistai on pyhäpäivä.

Tilapalvelu-liikelaitoksen vuoden 2023 talonrakennusinvestointien muutokset
Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2023 talonrakennusinvestointibudjetista vähennetään 11 500 000 €, joka jää vuodelta 2023 käyttämättä ja että vuoden 2023 talonrakennusinvestointibudjetista vähennetään 5 940 000 € ja vähennettävä määräraha huomioidaan vuoden 2024 talousarvion talonrakennusinvestointien budjettiesityksessä.

Tilapalvelu-liikelaitoksen talousarvioesitys 2024
Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2024 ja siihen liittyvän talonrakennusinvestointiohjelman sekä talouden tasapainotustoimenpiteet ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi. 

Vastine AFRY Buildings Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimukseen sisäilmatutkimusten puitejärjestelyn hankintapäätöksestä
Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta päätti hylätä AFRY Buildings Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen 24.7.2023 eikä hankintapäätöstä 45/2023 muuteta.

Muut esityslistalla olleet asiat päätettiin päätösehdotusten mukaisesti.
Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilla.


Lisätietoja:
Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Caius Forsberg, p. 0440 611 712 
kiinteistöjohtaja Tuomas Kuronen, p. 050 514 6221


Jyväskylän Tilapalvelu
www.jyvaskyla.fi/tilapalvelu