Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia vasemmalta.

Uimahallit

Jyväskylän kaupungissa on kaksi uimahallia. AaltoAlvari sijaitsee yliopiston kampuksen vieressä ja Wellamo Vaajakoskella.

Uimahalleissa on turvallisuuden vuoksi tallentava vedenalainen kameravalvonta.

Puheterapia

Jyväskyläläisten puheterapiapalvelut on keskitetty pääosin Torikulman toimipisteeseen. Lisäksi palveluja tarjotaan Korpilahdella ja Tikkakoskella sekä Kyllön terveyskeskussairaalassa. Hankasalmella ja Uuraisilla on omat puheterapiavastaanotot. Kuntoutus tapahtuu pääsääntöisesti vastaanottokäynteinä.

Kuvantamispalvelut

Kuvantamisen toimipisteet ovat Hankasalmen, Kyllön, Palokan ja Vaajakosken terveysasemilla.


Toimi näin

Aika kuvantamistutkimuksiin varataan oman terveysaseman ajanvarausnumerosta. Ainoastaan päivystykselliset tutkimukset suoritetaan ilman ajanvarausta.

Fysioterapian palvelut

Fysioterapiakäynti sisältää liikunta- ja toimintakyvyn tutkimusta ja ohjausta. Vastaanottokäynnillä voit saada:

Äitiysneuvolapalvelut

Äitiysneuvolapalveluihin kuuluvat määräaikaistarkastusten lisäksi sovitut vastaanottokäynnit, puhelinneuvonta ja perhevalmennus ensimmäistä lastaan odottaviin perheisiin. Kokonaisvaltaisen hoidon toteuttamiseksi sekä perheen hyvinvoinnin tukemiseksi tehdään yhteistyötä myös muiden toimijoiden, kuten ravitsemussuunnittelijan, fysioterapeutin, sosiaalityöntekijän ja psykologin kanssa. Moniammatillinen yhteistyö suunnitellaan aina asiakkaan kanssa yhdessä.

Terveystodistuspalvelut

Terveystodistusta varten terveydentila tutkitaan lääkärin vastaanotolla.

Terveystodistuksia varten aikaa ei anneta kiireellisenä.


Toimi näin

Nuorison terveystodistuksen voi saada 15 vuotta täyttänyt tai sitä vanhempi koululainen esimerkiksi 8. luokan lääkärintarkastuksen yhteydessä.

Lääkäripäivystyksen palvelut

Päivystys palvelee silloin, kun oireet eivät aiheuta välitöntä hengenvaaraa, mutta ne vaativat mahdollisimman nopeaa hoitoa. Näitä oireita ovat esimerkiksi tapaturmat, äkillisesti alkaneet oireet ja kivut, infektiosairaudet sekä nopeasti kehittyneet mielenterveysongelmat.

Päivystyshoitoa saa arkipäivisin omalta terveysasemalta ja muina aikoina Keski-Suomen keskussairaalasta. Keski-Suomen keskussairaalan päivystys palvelee Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten kuntien asukkaita.

Rokotuspalvelut

Rokotuksia saa neuvoloista, kouluterveydenhuollosta ja terveysasemilta. Matkustamista varten tarvittavat erikoisrokotteet saat matkailijoiden rokotusvastaanotolta.

Influenssarokotuspäivistä ja -ajoista tiedotetaan vuosittain erikseen.

Suun terveydenhuolto

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen suun terveydenhuolto tuottaa palveluja Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten kunnan asukkaille.


Toimi näin

Soita hammashoidon ajanvaraukseen. Hoitopaikka ilmoitetaan ajanvarauksen yhteydessä.

Lastenneuvolapalvelut

Lastenneuvolassa edistetään alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia. Lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä seurataan ja lapselle annetaan valtakunnalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet. Vanhempien voimavaroja vahvistetaan lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa. Vanhempia tuetaan myös oman itsensä ja parisuhteensa hoitamisessa.

Työttömien terveystarkastukset

Työttömien terveystarkastus tapahtuu omalla terveysasemalla sairaanhoitajan vastaanotolla. Tarkastuksen tarkoituksena on antaa tietoa senhetkisestä terveydentilasta.

Ennen tarkastusta täytetään kyselylomake, joka auttaa sairaanhoitajaa ennaltaehkäisemään terveysriskejä ja keskittymään potilaan mieltä askarruttaviin asioihin.

Vastaanotolla annetaan kirjallinen terveystarkastuspalaute ja terveydentilan hoitamiseksi tehty jatkosuunnitelma.

Opiskelijoiden suun terveydenhuolto

Lukion, ammattikoulun ja ammattikorkeakoulun opiskelijat saavat kerran opiskelunsa aikana suun terveystarkastuksen opiskelupaikkakunnallaan. Opiskelijat varaavat itse ajan ajanvarauksesta.

Yliopiston opiskelijat saavat hammashoidon palvelut Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöltä.