Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia vasemmalta.

Sammallahden leikkipaikan viherrakennussuunnitelma

Kaupunkirakennepalveluiden Liikenne- ja viheralueet on teettänyt Sammallahden leikkipaikan viherrakennussuunnitelman.

Suunnittelualue sijaitsee Sammallahdessa Haapaniemen kaupunginosassa. Suunnittelualueella on VP-kaavamerkintä ja alue on kaupungin omistuksessa.

Suunnittelun lähtökohdat

Sammallahden leikkipaikka on pinta-alaltaan noin 1000m2. Leikkipaikka rajautuu puistometsään ja leikkipaikan itäpuolella sijaitsevaan Elenian voimajohtoalueeseen. Kulku leikkipaikalle tapahtuu voimalinjan alittavan puistokäytävän kautta. 

viherrakennussuunnittelu

Rutasentie-Elinanpolku-Aadanpolku, katusuunnitelma

Yleistä

Kadut ovat Haapaniemeen suunniteltuja kaava-alueen tonttikatuja. Kadut sijoittuvat rakentamattomalle alueelle Noukanniementien läheisyyteen. Alue on kaavoitettu omakotiasumista varten. Vastapäätä, Noukanniementien eteläpuolelle on rakentumassa Ruorikujan ja Ankkuripolun omakotialue.

Rakennettavat jätevesi- ja vesijohtolinjat liitetään alueelle aiemmin rakennettuun vesihuoltoverkostoon.

katusuunnitelma
Kuva
Katusuunnitelma

Pellonpääntien katusuunnitelma

Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän 68. kaupunginosassa, Haapaniemessä, 6 kilometriä linnuntietä Jyväskylän keskustasta itään. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Ristonmäentien ja Haapaniementien risteysalueeseen ja etelässä Oksalantiehen. Suunnittelualueen varrella sijaitsee yksityisiä tontteja ja kaupungin puistoalueita. Pellonpääntiellä on voimassa 40 km/h nopeusrajoitusalue. 

Alueen asemakaava on hyväksytty 25.3.1974. Asemakaavan mukainen katualueen leveys suunniteltavalla osalla on pääosin noin 17–20 metriä. 

katusuunnitelma
Kuva
Katusuunnitelma

Ankkuripolun ja Ruorikujan katusuunnitelmat

Ankkuripolku ja Ruorikuja sijaitsevat Haapaniemessä. Kadut ovat Noukanniementiestä erkaantuvia tonttikatuja. Ankkuripolun pituus on 85 metriä ja Ruorikujan pituus 50 metriä.

Asemakaavassa tontit on määritelty omakotitaloja varten merkinnällä AO u2/3. Länsipuolella on laaja omakotitaloalue.

Suunnittelualue on pääosin käytössä olevaa peltomaata.  Peltoa ympäröi metsäkaistale.

Katujen suunniteltu leveys on viisi metriä ja kadut päättyvät kääntöpaikkaan.

Kuva
Katusuunnitelma

Haapaniemen päiväkoti

Haapaniemen päiväkoti sijaitsee luonnonkauniissa ympäristössä rauhallisen tien varressa. Päiväkodin piha-alue on monimuotoinen ja tarjoaa hyvät liikuntamahdollisuudet kaikenikäisille lapsille eri vuodenaikoina. Metsäinen piha alkaa heti ikkunoiden takaa. Korostamme lapsen sosiaalista kasvua ja kokonaiskehityksen monipuolista tukemista. Arvostamme lapsen ja työyhteisön kauniita käytöstapoja sekä toisten huomioonottamista päivittäisissä toiminnoissa. Tunne-elämän kehitystä tuemme päivittäin musiikin ja luontoelämysten kautta.

päiväkoti
kunnallinen
varhaiskasvatussuunnitelma
hoitopaikka
hoito
oppiminen
leikki
lapsi
Kuva
Haapaniemen päiväkoti kesällä