Hyppää pääsisältöön
Kuva
Ratamon tiiliseinä

24.8.–18.9.2016

Isla Peura on ekologisista teemoista kiinnostunut taiteilija ja tarinankertoja. "Peitossa" koostuu valokuvista ja äänestä, ja sen luomisessa ovat olleet mukana mm. puiden rungot, kivet, vesi ja tuuli.

"Missä vaiheessa minun hengitykseni on ”minun”, milloin se muuttuu osaksi ilmakehää tai kasvin hengitystä? Metsän peitossa voi tuntea olevaisuuden eri kerroksien kietoutuvan toisiinsa. Siellä voi eksyä ja kadottaa itsensä, mutta löytää yhteyden johonkin paljon laajempaan."

"Kansanperinteemme kertoo hurjia tarinoita metsänpeittoon joutumisesta. Uskottiin, että metsänpeitossa oleva ”katoaa” metsään ja saattaa jopa muuttua ulkopuolisille näkymättömäksi. Nykyihmiselle metsänpeitto voi olla henkiseen alkukotiin palautumisen kokemus, tai eräänlainen flow-tila, jossa havahtuu omaan pienuuteensa. Se voi olla myönteistä katoamista, yhteenkuuluvuutta jonkin itseä laajemman kanssa. Tästä yhteenkuuluvuudesta syntyy kunnioitus ja vuorovaikutus, jotka ovat oman kuvantekemiseni kulmakiviä.

Olen kuvannut teoksen kuvia eri puolilla Suomea, viettäen päivä- ja viikkokausia metsänpeittoon hakeutuneena. Peitossa kertoo siitä, kuinka olevaisuuden lukemattomat eri muodot ja kerrokset ovat jatkuvasti yhteydessä toisiinsa. Johannes Setälän sanoin ”Mikään ei ole ulkopuolella kaiken”.

Minulle kuvan tekemisessä on ennen kaikkea kyse kestävämmän kulttuurin synnyttämisestä ja mahdollistamisesta. Kestävä, tasapainoon perustuva elämäntapa edellyttää luonnonkiertoon osallistumista ja paikallisiin ympäristöoloihin sopeutumista niin aineellisella kuin aineettomallakin tasolla. Olennaista on purkaa ajattelumallit, joissa ihminen nähdään muusta olevasta erillisenä ja riippumattomana. Pelkkä asian älyllinen tiedostaminen ei kanna kovin kauas, vaan hyvin todennäköisesti tarvitaan myös kokonaisvaltainen, kehollinen ja sielullinen ymmärrys. 
Tällaista arvokasta ymmärrystä on edelleen löydettävissä syvältä metsästä, kun sitä kuuntelee tarpeeksi herkin aistein." - Isla Peura

www.luonnonvalo.fi/