Marjo Hyttinen: Jälkiä

28.8.–21.9.2014 

Marjo Hyttinen on lappilainen kuvataiteilija. JÄLKIÄ - näyttely dokumentoi taiteilijan omaa elinympäristöä vesien ja tehtaiden maisemassa; Perämeren, Kemijoen ja Jokisuun leikkauspisteessä.Valokuvissa sekä grafiikanvedoksissa Marjo Hyttinen on käsitellyt kulutuksen ja hyvinvoinnin kääntöpuolta, häviämätöntä roskaa ja kertautuvia jäteröykkiöitä.

Näyttelyn lähtökohdaksi ovat muodostuneet maiseman reuna-alueiden muuttuva typografia. Näyttelyn maisemakuvastossa vesialueet, metsiköt, vaarat ja tunturit ovat muuttuneet hyvinvoinnin kasautumien muodostamien yksityiskohtien kuvaamiseen ja esiin nousee tämän ajan visuaalinen maisemakuvasto jälkikuvien sarjana.

Kuvat ottavat kantaa, mutta samanaikaisesti niissä on läsnä ristiriita, joka muuttaa roskakasautumat kauneudeksi. Puristunut jätekuutio muuttaa olemustaan. Muovijätteen keskellä tunnistaa herkkyyttä. Sellumassan peittämä paperijäte ei ole vain ympäristön kuormitusta vaan kuvana jäte saa uuden ulottuvuuden ja merkityksen.

Jokainen meistä on osa tätä ristiriitaista prosessia, jossa hyvinvoinnin vaatimus ja taakka kohtaa ympäristön rajat. Roskien massan volyymia ei voi paeta tai kuvitella pois.

www.marjohyttinen.fi/