Vääräjärvi 2017 ja 2019

VÄÄRÄJÄRVI 2017

Vääräjärven tonttiesite

Asemakaava

Kaavamääräykset

Tonttikartat, mittakaava 1:1000 (tonttipyykit ja rajamitat)

Katukorkeuskartta HUOM! Katukorkeudet on laadittu aikaisemman asemakaavakartan pohjalle, tonttirajat poikkeavat nykyisestä, mikä on otettava huomioon.
Katukorkeudet ovat NN-korkeusjärjestelmässä (nimiössä on väärin N60)

Korkeusjärjestelmien lisätiedot

Rakennuksen korkeusasemaa ja tontin käyttösuunnitelmaa laadittaessa on huomioitava katukorkeuskartoissa esitetty korkeus- ja koordinaattijärjestelmä. Tieto on merkitty ko. katukorkeussuunnitelman kartan oikealla alakulmassa olevaan logoon.
Lisätietoja valtakunnallisesta korkeusjärjestelmästä (linkki vie maanmittauslaitoksen julkaisuun). Lisätietoja Jyväskylän kaupungin koordinaattijärjestelmästä ja korkeusjärjestelmästä.

Dwg-tiedostot suunnittelijalle

Hulevesitiedot

Vesi- ja viemärijohtojen liittymistiedot

Liittymistiedot laaditaan Alva-yhtiöt Oy:n toimesta siinä vaiheessa, kun rakentaja on toimittanut liittymishakemuksen ja LVI -asemapiirustuksen sähköisen asiointipalvelun kautta Alvalle.

Lisätietoja rakentajalle Alva-yhtiöt Oy

VÄÄRÄJÄRVI 2019

Vääräjärven tonttiesite

Asemakaava

Kaavamääräykset

Tonttikartat, mittakaava 1:500 (tonttipyykit ja rajamitat)

Katukorkeuskartta HUOM! Katukorkeudet on laadittu aikaisemman asemakaavakartan pohjalle, tonttirajat poikkeavat nykyisestä, mikä on otettava huomioon.
Katukorkeudet ovat NN-korkeusjärjestelmässä (nimiössä on väärin N60)

Sienikorintie, katukorkeuskartta

Korkeusjärjestelmien lisätiedot

Rakennuksen korkeusasemaa ja tontin käyttösuunnitelmaa laadittaessa on huomioitava katukorkeuskartoissa esitetty korkeus- ja koordinaattijärjestelmä. Tieto on merkitty ko. katukorkeussuunnitelman kartan oikealla alakulmassa olevaan logoon.
Lisätietoja valtakunnallisesta korkeusjärjestelmästä (linkki vie maanmittauslaitoksen julkaisuun). Lisätietoja Jyväskylän kaupungin koordinaattijärjestelmästä ja korkeusjärjestelmästä.

Dwg-tiedostot suunnittelijalle

Hulevesitiedot

Vesi- ja viemärijohtojen liittymistiedot

Liittymistiedot laaditaan Alva-yhtiöt Oy:n toimesta siinä vaiheessa, kun rakentaja on toimittanut liittymishakemuksen ja LVI -asemapiirustuksen sähköisen asiointipalvelun kautta Alvalle.

Lisätietoja rakentajalle Alva-yhtiöt Oy