Luottamushenkilöasiat

Kaupunginkansliassa valmistellaan kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä sivistyspalveluiden, sosiaali- ja terveyspalveluiden ja kaupunkirakennepalveluiden toimielinten esityslistat, tehdään pöytäkirjat ja huolehditaan päätösten täytäntöönpanosta.

Lisäksi kaupunginkansliassa valmistellaan osaltaan keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan sekä kaupunginhallituksen alaisten toimikuntien ja jaostojen esityslistat ja pöytäkirjat. Kaupunginkansliassa hoidetaan myös kaupungin luottamushenkilörekisteriä.

Kaupunginkanslian toiminnasta vastaa kaupunginsihteeri Anu Leppänen, 014 266 3002, anu.j.leppanen[at]jyvaskyla.fi

Yhteystiedot
Kaupungintalo
Vapaudenkatu 32
PL 193, 40101 Jyväskylä
faksi 014 266 1548

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, taloustoimikunnan ja konsernijaoston esityslistat, pöytäkirjat ja toimeenpano

Hallintosihteeri Mirva Korhonen
014 266 3726, mirva.korhonen[at]jyvaskyla.fi

Hallintosihteeri Laura Lehtinen
014 266 2818, laura.j.lehtinen[at]jyvaskyla.fi

Hallinnonsuunnittelija Päivi Lind
014 266 1544, paivi.lind[at]jyvaskyla.fi

Tarkastuslautakunta

Hallinnonsuunnittelija Päivi Lind
014 266 1544, paivi.lind[at]jyvaskyla.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunnan, yksilöasiainjaoston ja terveydenhuollon jaoston esityslistat, pöytäkirjat ja toimeenpano

Hallintosihteeri Anne Majamaa
014 266 3007, etunimi.sukunimi[at]jyvaskyla.fi

Sivistyslautakunnan sekä kulttuuri- ja liikuntalautakunnan esityslistat, pöytäkirjat ja toimeenpano

Hallinnonsuunnittelija Anne Honkanen
014 266 4007, anne.marika.honkanen[at]jyvaskyla.fi

Vanhus- ja vammaisneuvostojen esityslistat, pöytäkirjat ja toimeenpano

Hallintosihteeri Laura Lehtinen
014 266 2818, laura.j.lehtinen[at]jyvaskyla.fi

Kaupunkirakennelautakunnan esityslistat, pöytäkirjat ja toimeenpano

Hallinnonsuunnittelija Outi Leppäkangas
014 266 8691, etunimi.sukunimi[at]jyvaskyla.fi

Hallintosihteeri Vuokko Rantanen
014 266 5202, etunimi.sukunimi[at]jyvaskyla.fi

Hallintosihteeri Niina Ekstam
014 266 4605, etunimi.sukunimi[at]jyvaskyla.fi

Hallintosihteeri Varpu Ruusala
014 266 5014, etunimi.sukunimi[at]jyvaskyla.fi

Kaupunkikuvatoimikunnan esityslistat, pöytäkirjat ja toimeenpano

Hallintosihteeri Varpu Ruusala
014 266 5014, etunimi.sukunimi[at]jyvaskyla.fi

Rakennus- ja ympäristöjaoston ja ympäristöterveysjaoston esityslistat, pöytäkirjat ja toimeenpano

Hallintosihteeri Vuokko Rantanen
014 266 5202, etunimi.sukunimi[at]jyvaskyla.fi

Hallintosihteeri Niina Ekstam
014 266 4605, etunimi.sukunimi[at]jyvaskyla.fi

Joukkoliikennejaosto

Hallintosihteeri Varpu Ruusala
014 266 5014, etunimi.sukunimi[at]jyvaskyla.fi

Jyväskylän seudun jätelautakunta

Hallinnonsuunnittelija Outi Leppäkangas
014 266 8691, etunimi.sukunimi[at]jyvaskyla.fi