Luottamushenkilöasiat

Kaupunginkansliassa valmistellaan kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä sivistyksen, perusturvan ja kaupunkirakenteen toimialan toimielinten esityslistat, tehdään pöytäkirjat ja huolehditaan päätösten täytäntöönpanosta.

Lisäksi kaupunginkansliassa valmistellaan osaltaan keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan sekä kaupunginhallituksen alaisten toimikuntien esityslistat ja pöytäkirjat. Kaupunginkansliassa hoidetaan myös kaupungin luottamushenkilörekisteriä.

Kaupunginkanslian toiminnasta vastaa kaupunginsihteeri Anu Leppänen, 014 266 3002, anu.j.leppanen[at]jyvaskyla.fi

Yhteystiedot
Kaupungintalo
Vapaudenkatu 32
PL 193, 40101 Jyväskylä
faksi 014 266 1548

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston esityslistat, pöytäkirjat ja toimeenpano

Hallintosihteeri Mirva Korhonen
014 266 3726, mirva.korhonen[at]jyvaskyla.fi

Hallintosihteeri Laura Lehtinen
014 266 2818, laura.j.lehtinen[at]jyvaskyla.fi

Hallinnonsuunnittelija Päivi Lind
014 266 1544, paivi.lind[at]jyvaskyla.fi

Tarkastuslautakunta

Hallinnonsuunnittelija Päivi Lind
014 266 1544, paivi.lind[at]jyvaskyla.fi

Perusturvalautakunnan, yksilöasiainjaoston ja terveydenhuollon jaoston esityslistat, pöytäkirjat ja toimeenpano

Hallintosihteeri Anne Majamaa
014 266 3007, etunimi.sukunimi[at]jyvaskyla.fi

Sivistyslautakunnan sekä kulttuuri- ja liikuntalautakunnan esityslistat, pöytäkirjat ja toimeenpano

Hallinnonsuunnittelija Anne Honkanen
014 266 4007, anne.marika.honkanen[at]jyvaskyla.fi

Vanhus- ja vammaisneuvoston esityslistat, pöytäkirjat ja toimeenpano

Hallintosihteeri Laura Lehtinen
014 266 2818, laura.j.lehtinen[at]jyvaskyla.fi

Kaupunkirakennelautakunnan esityslistat, pöytäkirjat ja toimeenpano

Hallinnonsuunnittelija Outi Leppäkangas
014 266 8691, etunimi.sukunimi[at]jyvaskyla.fi

Hallintosihteeri Vuokko Rantanen
014 266 5202, etunimi.sukunimi[at]jyvaskyla.fi

Hallintosihteeri Varpu Ruusala
014 266 5014, etunimi.sukunimi[at]jyvaskyla.fi

Kaupunkikuvatoimikunnan esityslistat, pöytäkirjat ja toimeenpano

Hallintosihteeri Varpu Ruusala
014 266 5014, etunimi.sukunimi[at]jyvaskyla.fi

Rakennus- ja ympäristöjaoston ja ympäristöterveysjaoston esityslistat, pöytäkirjat ja toimeenpano

Hallintosihteeri Vuokko Rantanen
014 266 5202, etunimi.sukunimi[at]jyvaskyla.fi

Joukkoliikennejaosto

Hallintosihteeri Varpu Ruusala
014 266 5014, etunimi.sukunimi[at]jyvaskyla.fi

Jyväskylän seudun jätelautakunta

Hallinnonsuunnittelija Outi Leppäkangas
014 266 8691, etunimi.sukunimi[at]jyvaskyla.fi