Jyväskylän kaupungin johtoryhmä

Kaupungin johtoryhmän keskeisenä tehtävänä on kaupunginjohtajan johdolla kehittää, ohjata ja valvoa kaupunkikonsernin toimintaa sekä hoitaa tehtäväänsä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa luottamushenkilöjohdon kanssa.

Pj Timo Koivisto, kaupunginjohtaja
Sidonnaisuudet:
- Jyväskylän Messut Oy:n hallituksen puheenjohtaja
- Jyväskylän Kongressikeskus Oy:n hallituksen puheenjohtaja
- Keski-Suomen kauppakamari, hallituksen ja valtuuskunnan 3. varapuheenjohtaja

Heli Leinonkoski, kansliapäällikkö
Heli Leinonkoski toimii kaupunginjohtajan 1. varahenkilönä.
Sidonnaisuudet (HL):
- Alvar Aalto-säätiö, hallituksen puheenjohtaja
- Alvar Aalto-seura, hallituksen jäsen
- Jyväskylän yliopistosäätiön hallintoneuvosto, jäsen
- Suomen Saksan Instituutin Säätiön Valtuuskunnta, jäsen
- Ilmasotakoulu Kilta ry, valtuuskunnan jäsen
- Keski-Suomen henkinen maanpuolustus ry, hallituksen jäsen
- Keski-Suomen Ilmailumuseosäätiö, hallituksen varajäsen
- Tavolo Bianco Oy, hallituksen puheenjohtaja

Kati Kallimo, toimialajohtaja, perusturva - vj Ulla Kuittu
Sidonnaisuudet (KK):
- ei sidonnaisuuksia
Sidonnaisuudet (UK)
- ei sidonnaisuuksia

Eino Leisimo, toimialajohtaja, sivistys - vj Tuija Rasinen
Eino Leisimo toimii kaupunginjohtajan 2. varahenkilönä.
Sidonnaisuudet (EL):
- Keski-Suomen Urheiluharjoittelukeskussäätiö (Jyväskylän Urheiluakatemia), hallituksen puheenjohtaja 2017–2018
- Haukkalan säätiö, hallituksen jäsen
- Jyväskylän Kesäyliopistoyhdistys ry, hallituksen jäsen, Jyväskylän kaupungin edustaja

Erja Saarivaara, toimialajohtaja, kaupunkirakenne - vj Mari Pitkänen
Sidonnaisuudet (ES):
- Päijänteen virkistysalueyhdistys ry, hallituksen puheenjohtaja
Sidonnaisuudet (MP):
- Jyväskylän Elävä Kaupunkikeskusta ry, puheenjohtaja

Anne Sandelin, elinkeinojohtaja - vj Tanja Oksa
Sidonnaisuudet (AS):
- Kasvu Open Oy, hallituksen jäsen
- Koy Kinkomaan Vitapolis, hallituksen jäsen
- Midinvest Oy, hallituksen jäsen
Sidonnaisuudet (TO):
- ei sidonnaisuuksia

Anna Vuorela, kaupunginlakimies (poissa 30.6.2019 saakka) - vj Jaana Nyman
Sidonnaisuudet (AV):
- ei sidonnaisuuksia
Sidonnaisuudet (JN)
- ei sidonnaisuuksia

Arja Aroheinä, henkilöstöjohtaja - vj Sari Uotila
Sidonnaisuudet (AA):
- Monetra Keski-Suomi Oy, hallituksen vpj
Sidonnaisuudet (SU):
- ei sidonnaisuuksia

Lasse Leppä, talous- ja strategiajohtaja - vj Vesa Voutilainen
Sidonnaisuudet (LL):
- Likes säätiö, hallituksen varapuheenjohtaja
- Monetra Keski-Suomi Oy, hallituksen vpj
- Keski-Suomen uusyrityskeskus ry:n hallituksen jäsen
- Jyväskylän seudun ajoharjoittelurata Oy, hallituksen jäsen
- Pro ysitie, hallituksen jäsen
- Nelostieyhdistys, hallituksen jäsen
Sidonnaisuudet (VV):
- Sovatek-säätiö, hallituksen puheenjohtaja
- Korpilahden Satama Oy, hallituksen jäsen
- Työterveys Aalto Oy, hallituksen pj
- Työterveys Laine Oy, hallituksen pj

Helinä Mäenpää, viestintäjohtaja - vj Antti Laukkarinen
Sidonnaisuudet (HM):
- ei sidonnaisuuksia
Sidonnaisuudet (AL):
- ei sidonnaisuuksia

Mikko Lepo, kiinteistöjohtaja - vj Petteri Kontro
Sidonnaisuudet (ML)
- Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö sr, hallituksen jäsen (kaupungin edustaja)
- Kiinteistö Oy Jyväskylän Huhtasuon koulukeskus, hallituksen puheenjohtaja
- Huhtakeskus Oy, hallituksen puheenjohtaja
- Education Facilities Oy, toimitusjohtaja 
- Jyväskylän Jäähalli Oy, hallituksen jäsen
- Kiinteistö Oy Jyväskylän Kankaan VPT:n siipi Oy, toimitusjohtaja
Sidonnaisuudet (PK):
 - Ei sidonnaisuuksia

Henkilöstön edustaja: Pekka Kupari - vj Kimmo Ahonen
Sidonnaisuudet (PK)
- ei sidonnaisuuksia
Sidonnaisuudet (KA)
- ei sidonnaisuuksia

Asiasanat: