Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

- varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki -hanke

Jyväskylä on mukana ARA:n (Asumisen rahoitus-ja kehittämiskeskus) hallinnoimassa Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat – varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisentuki hankkeessa. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2016-31.12.2019.

Ennaltaehkäisevää asunnottomuustyötä

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat -hanke on osa hallitusohjelman mukaista Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa (AUNE 2016 – 2019). Hankkeessa keskitytään erityisesti ennaltaehkäisevän asunnottomuustyön kehittämiseen ja juurruttamiseen kunnissa, ja teemoina ovat varhainen välittäminen, asumisen tuki ja osallisuus.

AUNE-toimenpideohjelman päämääränä on liittää asunnottomuustyö entistä laajemmin osaksi syrjäytymisen torjuntatyön kokonaisuutta asunto ensin -periaatteen pohjalta. Käytännössä tämä tarkoittaa asumisen turvan varmistamista aina kun asiakas kohdataan palvelujärjestelmässä

Tavoitteena on jatkaa asunnottomuuden vähentämistä, vahvistamalla asunnottomuuden ennaltaehkäisyä sekä torjumalla asunnottomuuden uusiutumista.

Hankkeen osatoteuttajina ovat Espoo, Jyväskylä, Kuopio, Tampere ja Vantaa.

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn strategiatyö Jyväskylässä

Hanke käynnistyi Jyväskylässä 1.3.2016. Hanke toteuttaa strategiatyötä asunnottomuuden ennaltaehkäisyn näkökulmasta ja käyttöön asunnottomuutta ennalta ehkäisevä strategia.

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn painopistealueita Jyväskylässä ovat

  • Vankilasta vapautuvien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien asunnon saantia, asumista ja rikoksetonta elämää tuetaan.
  • Oleskeluluvan saaneiden turvapaikan hakijoiden asuttaminen ja asumisen tukeminen.
  • Liikkuvan monialaisen tukityömallien testaaminen.
  • Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden ja kuntoutujien asuminen.

Painopistealueille on koottu monialaisia strategiatyöryhmiä. Työryhmät tuottavat tietoa nykytilasta, visioivat tulevaisuutta ja uusia toimintatapoja asunnottomuuden ennaltaehkäisytyössä. Hankkeessa tehdään myös yhteistyötä AUNE -ohjelman kanssa.

Hankkeen yhteystiedot

Projektipäällikkö Marja-Liisa Ollikainen
Jyväskylän kaupunki, Hannikaisenkadun sosiaaliasema, Hannikaisenkatu 37, 40101 Jyväskylä
puh. 014 266 8667, etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat – varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki -hanke ARAn sivulla

 Vipuvoimaa Eu:lta

Jyväskylän asunnottomuuden ehkäisy

Asiasanat:  
hanke
asunnottomuus